U bent hier

Argentinië in cijfers

CORONAVIRUS

UPDATE 11/06/2020

De lockdown in Argentinië werd verlengd tot 28 juni 2020. Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, blijven de grenzen gesloten. De reisbeperking geldt voor personen. Vluchten van en naar het land zijn tot en met 1 september verboden Goederen zouden niet onder de ban vallen.

Blijf up-to-date en lees er meer over in ons nieuwsbericht en het Dossier Coronavirus.
Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.
De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.
Officiële naam
República Argentina
Hoofdstad
Buenos Aires (2,9 miljoen inwoners)
Oppervlakte
2.791.810 km² (= 91 x België)
Aantal inwoners
45,5 miljoen (July 2020 est.)
Staatshoofd
President Alberto Angel FERNANDEZ (sinds 10 december 2019)
Staatshoofd
President Alberto Angel FERNANDEZ
Taal
Spaans; andere door immigranten gevormde gemeenschappen spreken hun eigen taal alsook de autochtone bevolkingsgroepen
Munt
Argentijnse peso Wisselkoers
Belangrijke steden
Rosario (1.510.780 inwoners), Córdoba (1.454.536), Mendoza (1.086.000), San Miguel de Tucumán (794.327)

Economische informatie

Bruto Binnenlands Product (BBP)
445 miljard USD (533 miljard USD in België)
BBP/Capita
9.912 USD (46.414 USD in België)

Economische vooruitzichten

Argentinië is een land dat geen enkele econoom of bedrijfsleidster koud laat: het is een land met onbeperkte mogelijkheden, maar de laatste 50 jaar is het land nooit in de buurt van zijn potentieel geraakt. Echter, sinds de verkiezing van Mauricio Macri tot president is het vertrouwen vanuit het bedrijfsleven positief geëvolueerd, en hoopt men dat president Macri erin zal slagen om de broodnodige economische hervormingen door te voeren.

De Wereldbank heeft 3 focuspunten uitgewerkt die de economie van Argentinië kunnen stabiliseren en versterken:

  • Continue werkgelegenheid in de landbouw en in gewone bedrijven
  • Betere beschikbaarheid van financiële middelen voor mensen en huishoudens
  • Verminderen van milieurisico’s en bescherming van natuurlijke bronnen

Deze strategieën zijn bewust gekozen om de armoede terug te dringen en een meer evenwichtige welvaart te realiseren. Hierbij ligt de focus vooral op een nauwere band tussen de grote stedelijke gebieden en de armere provincies.

Argentinië droeg tot voor kort nog altijd de gevolgen van het opschorten van de betaling op de buitenlandse openbare schuld, de zogenaamde “default”, in 2001. Zo werd Argentinië veroordeeld in de rechtszaak die een aantal aasgierfondsen (de zogenaamde ‘vulture funds’) in New York aanspanden. Na het verstrijken van de deadline van dit vonnis op 30 juli 2014 ging Argentinië in technische default.

In 2016 is er, na 14 jaar ellende, eindelijk een einde gekomen aan de zwanbetalingen van het land. Na jaren van veldslagen en drie maanden van intensieve onderhandelingen, bereikte de regering Macri een akkoord met Paul Singer, architect van het gerechtelijke offensief tegen Argentinië. Er werd hierbij overeengekomen om Argentinië een kans te geven en de toegang van het land tot de financiële markten te verbeteren.

Bovendien werd in 2017 de standaardisatie van INDEC in Argentinië ingevoerd. INDEC is het overheidsorgaan dat de officiële statistieken van uitgevoerde activiteiten opvolgt. Een belangrijke stap voorwaarts is dat vanaf 2017 de échte inflatiecijfers van het land zullen worden gepubliceerd, en de realiteit dus niet meer wordt verhuld.

De lichte economische recessie die in 2014 begon, werd in maart 2017 verlaten, grotendeels dankzij de agricultuursector. De armoede en ongelijkheid is ook gedaald, terwijl de werkgelegenheidsgraad opmerkelijk is gestegen.

Een grote zwakheid van de Argentijnse economie is het gebrek aan energie voor de industrie, als gevolg van de grote groei van de economie tot 2014, zonder dat er adequaat werd geïnvesteerd in energie-opwekking. De meeste energie moest geïmporteerd worden, want er was te weinig lokale productie. Dit was wel een goede zaak voor exporterende economieën zoals Vlaanderen, maar het zorgde ook voor een structureel tekort op de Argentijnse betalingsbalans.

Argentinië wilt dit probleem oplossen door meer te investeren in de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in het land. Het spreekt voor zich dat dit belangrijke mogelijkheden zal inhouden voor Vlaamse bedrijven in deze sector.

In 2017 groeide de Argentijnse economie met 2,9% en bovendien is de werkloosheid gedaald tot 7,2%. De industriële activiteit groeide met 6%, constructie met 17%, niet-metaal-mineralen met 18%, automobiel met 15,9%, metaalbewerking met 15,04%, tabak met 15,4%, rubber en kunststof met 9,5%, uitgeverijen en drukkerijen met 8,9%, chemische industrie met 5,4%, papier en karton met 3,5%, voedingsindustrie 3,2%, basismetaalindustrie 0,7% en olieraffinaderij 0,3%.

Alhoewel recente ontwikkelingen (sterke daling van de waarde van de peso, contacten van Macri met het IMF) enigszins voor onrust zorgen, lijkt het vertrouwen in de Argentijnse economie op lange termijn toch nog sterk. Immers, de stijgende wereldvraag naar specifieke voedingsproducten, veevoeder en recentelijk ook biobrandstoffen - producten waar Argentinië zeer sterk staat, zal immers zorgen voor grotere inkomsten voor het land.

Kortom: Argentinië heeft het potentieel om sterk te blijven groeien en om stap voor stap het juk van de vorige, niet bedrijfsgunstige regeringsfilosofie van zich af te kunnen schudden. Een groter engagement op deze markt valt dan ook aan te raden.

Meer weten:

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Argentinië