U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
 • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  - General: informatie over exportdocumenten.
  - Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Invoerlicenties

Een eenvoudiger systeem dat neerkomt op een mechanisme van automatische en niet-automatische invoerlicenties werd ingediend. Het idee is om de invoerprocedures te vereenvoudigen zonder evenwel de lokale tewerkstelling in gevaar te brengen.

Het nieuwe systeem heet 'Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) http://www.afip.gob.ar/simi/

Invoerprocedures blijft nog steeds in de handen van de invoerder die verantwoordelijk ter plaatse is en blijft voor dit soort papierprocedures. Wij raden daarom aan precies de instructies te volgen van de invoerder in verband met deze procedures: 

https://www.argentina.gob.ar/comprobar-licencias-automaticas-para-importaciones

Invoerrechten

Door een akkoord gesloten tijdens de Mercosur-top in december 2011 zouden de extrazonale importtarieven voor een honderdtal producten stijgen naar 35%. Dit tarief was al in voege voor de meeste producten met internationale douanecode, maar die verhoging werd in de praktijk niet altijd doorgetrokken.

Vrijhandelszone

Door de protectionistische maatregelen van Argentinië is de vrijhandel binnen de Mercosur achteruitgegaan. Er zijn ook douanevrije zones. Die bevinden zich bij de grote industriële steden en de luchthaven Ezeiza in Buenos Aires. De sterkst groeiende zone bevindt zich in het zuiden van het land, in Patagonië, waar vooral consumentenelektronica geassembleerd wordt. 

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire certificaten

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dit het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de lokale controle-eenheden van het FAVV

Normen en certificering

Er zijn verschillende certificaten nodig voor de import van producten en toestellen.

 • Voedingsindustrie, farmaceutische producten en geneesmiddelen:
  ANMAT – Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
  Avda. de Mayo 869, 1084 Buenos Aires
  T: +54 11 4340 08 00; 5252 82 00
  www.anmat.gov.ar

  SENASA – Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
  Avda. Paseo Colón 367, 1063 Buenos Aires
  T: +54 11 4121 50 00
  www.senasa.gov.ar

 • Elektronische machines en toestellen (inclusief medische apparaten en toestellen)
  INPI – Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (instelling voor merkregistratie)
  Avda. Paseo Colón 717, 1063 Buenos Aires
  T: +54 11 4344 49 67/68 | F: +54 11 4344 52 86
  E: infomarcas@inpi.gov.ar
  www.inpi.gov.ar
   
 • Certificaten van elektronische veiligheid en controle op het gebruik van geïmporteerde materialen:
  IRAM – Instituto Argentino de Normalización y Certificación
  Perú 552/556, 1068 Buenos Aires
  T: +54 11 4346 06 00
  E: iram-iso@iram.org.ar
  www.iram.org.ar

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn.

Meer informatie
Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
​Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: 02 895 58 81
E: csg@buza.vlaanderen

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die over aan de bevoegde instanties.

IPR-bescherming

De “Latin America IPR SME Helpdesk”, een initiatief van Europese Commissie, helpt Europese kmo’s om hun IP-rechten te beschermen en af te dwingen in 18 landen van Latijns-Amerika via gratis informatieverstrekking en diensten (confidentieel eerstelijnsadvies, “country fact sheets”, e-learning modules, case studies en webinars). De Latin America IPR SME Helpdesk, met hoofdkantoor in Spanje, wordt geïmplementeerd door een netwerk van consortiumpartners (in Brussel is dat via de Eurochamber) en doet een beroep op experts in de verschillende Latijns-Amerikaanse landen. U krijgt een eerste antwoord op uw vraag binnen de 3 werkdagen. 

Voor meer info: link. Daar vindt u onder meer een rubriek met “FAQ’s” over IPR, handelsmerken, patenten, ontwerpen en copyright voor de verschillende landen; u kan uw vraag online stellen na registratie.

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Argentinië