U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Energie

De energiesector blijft met voorsprong de economische motor van het land, met olie en gas die goed zijn voor ongeveer 30% van het nationale bpp, 60% van de begrotingsinkomsten en 96% van de export. Algerije was in 2017 de grootste gasproducent in Afrika. Het beschikte over zo'n 4,3 trn cu meter bewezen aardgasreserves, waardoor het de 10e plaats in de wereld en de tweede plaats in Afrika, na Nigeria bekleedt. Het was ook de derde grootste op het continent in termen van bewezen oliereserves, na Libië en Nigeria, en de 16de in de wereld.

De scherpe daling van de olieprijzen in 2014 onderstreepte de mate waarin de Algerijnse economie, afhankelijk was van koolwaterstoffen. Algerije staat momenteel voor grote uitdagingen om deze strategische sector te hervormen en nieuw leven in te blazen. Het energiebedrijf Sonatrach en zijn ‘SH2030 Leading the Change-strategie’ moeten vorm geven aan de langetermijnontwikkelingen op het gebied van offshore en schaliegas.

De lagere olieprijzen hebben ook de beschikbare middelen voor het financieren van exploratie beperkt. Door een combinatie van een dalende energieproductie en een groeiend binnenlands verbruik dat de export van energie beïnvloedt, daalden de deviezenreserves van 178,93 miljard USD in december 2014 tot 88,6 miljard USD in juni 2018. Een nieuwe strategie drong zich dan ook op.

De Algerijnse nationale oliemaatschappij Sonatrach kondigde een algehele transformatie aan voor het bedrijf met het ‘SH2030 Leading the Change’-project, en een investeringsplan van 55,7 miljard USD in 2019-23. Van deze totale geplande investering gaat 76% naar exploratie en productie (E&P), 16% naar raffinaderijen en petrochemische producten, 3% naar transport via pijpleidingen, 2% naar liquefactie en scheiding en 2% naar hernieuwbare energiebronnen. Buiten Algerije heeft het bedrijf aanvullende plannen om gedurende de periode zo'n 724 miljoen USD in het buitenland te investeren, voornamelijk in Libië, Mali en Niger.

Hernieuwbare energie

Algerije heeft de ontwikkeling van hernieuwbare energie tot een nationale prioriteit gemaakt met het nationale ontwikkelingsplan voor hernieuwbare energiebronnen, dat ernaar streeft om tegen 2030 een gecombineerde 27% van de nationale energiemix te vertegenwoordigen. Hernieuwbare energie is nog grotendeels onbenut en de investeringen blijven bescheiden ondanks een aanzienlijk potentieel. Algerije heeft veel zon, meer dan 3000 Hz per jaar en een extreem hoge gemiddelde instraling van 5 KWh per vierkante meter per dag. Dit zonne-potentieel kan zowel aan de interne vraag voldoen als export genereren. Bovendien dalen de productiekosten van zon en wind. Ook wind biedt kansen en wordt momenteel onderbenut, met een geïnstalleerd opwekkingscapaciteit van 10 MW, afkomstig van een enkel windpark in Adrar.

Bouw en infrastructuur

De drijvende kracht achter de groei van de bouwsector is de bevolkingsgroei, waardoor niet alleen woningen moeten worden gebouwd, maar ook scholen, ziekenhuizen, transportnetwerken en andere openbare infrastructuur.

Naast de demografische veranderingen, wordt de vraag gedreven door de inspanningen van de regering om de economie te diversifiëren, weg van een te grote afhankelijkheid van de export van olie en gas. Naarmate de output van de industrie en de landbouw stijgt, zullen upgrades van de transportinfrastructuur steeds belangrijker worden. Grote projecten voor openbare werken die gericht zijn op het onderhoud en de uitbreiding van nationale wegen- en spoorwegnetten en de ontwikkeling van havenfaciliteiten, zorgen ervoor dat de bouw zijn centrale status behoudt.

De aanbestedingsstructuur van de industrie wordt door de staat gedomineerd, met grote projecten voor huisvesting en openbare werken in opdracht van de overheid, terwijl particuliere initiatieven over het algemeen betrekking hebben op toerisme en kleinschalige ontwikkelingen in de industrie. Hoewel de sector traditioneel sterk afhankelijk was van de expertise van buitenlandse bedrijven, worden meer en meer contracten toegewezen aan binnenlandse bedrijven.

Gezondheid en farma

De medische sector in Algerije is dringend aan modernisering toe, en de regering heeft middelen vrijgemaakt om het niveau van deze sector op te krikken. Hier bestaan zeker opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven omwille van de bestaande expertise en de uitdrukkelijke vraag van de Algerijnse regering om Belgische steun te krijgen op dit vlak.

De vroegere 42 veldhospitalen die nog altijd operationeel zijn in het zuiden van het land, werden opgericht door Belgische bedrijven in de jaren '80 van de vorige eeuw. Die veldhospitalen moeten dringend worden gemoderniseerd, net zoals de 15 universitaire ziekenhuizen in het land. Verder is er vraag naar professionele vorming en beheer van hospitalen. Er is ook een behoefte om 1.000 operatiekamers uit te rusten, zodat ze voldoen aan de huidige normen.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Algerije