U bent hier

Hoe begin ik met exporteren?

Er kan twee tot drie jaar verstrijken tussen het moment waarop u beslist om te exporteren en het moment waarop de eerste levering effectief de deur uitgaat. Met een degelijke voorbereiding houdt u die periode zo kort mogelijk. Stel dus een exportplan op waarin u uw exportproject zo nauwkeurig mogelijk omschrijft.

Voor u start met uw exportavontuur, zorg ervoor dat:

  • export deel uitmaakt van uw bedrijfsstrategie
  • de exportdoelstellingen in lijn zijn met de andere doelstellingen van uw bedrijf

Een goed exportplan omvat vijf fases:

Analysefase

Maak een sterkte-zwakteanalyse op van uw onderneming, zowel op de eigen markt als op de exportmarkt. Bepaal hoe u zal omgaan met uw sterktes en zwaktes en hoe u zal omspringen met bedreigingen en opportuniteiten.

Positioneringsfase

Positioneer uw bedrijf ten opzichte van de concurrentie. Zorg daarbij voor een afdoend antwoord op vragen zoals:

  • Wie zijn mijn belangrijkste concurrenten?
  • Wat zijn hun producten en merken?
  • Aan welke prijzen verkopen ze? Wat is de marktprijs?
  • Via welke distributiekanalen verkopen ze?
  • Wat zijn hun levertermijnen?
  • Heeft mijn product unieke voordelen ten opzichte van de andere spelers op de betrokken markt?

Marktbenaderingsfase

Bepaal via welk kanaal u uw product op de buitenlandse markt zal brengen.

Budgetteringsfase

Stel een gedetailleerd langetermijnbudget op.

Planningsfase

Leg uw aanpak vast in een stappenplan met vermelding van mijlpalen. Afhankelijk van uw product of dienst en naargelang de ervaring die uw organisatie heeft met export, kan een aanloopperiode tot drie jaar in beslag nemen vooraleer uw exportplan succesvol geïmplementeerd is.

Publicatie: 101 vragen over internationaal ondernemen

Dit boekje geeft antwoord op de meest gestelde vragen over internationaal ondernemen. De inhoud is to-the-point en handig voor elk bedrijf dat zich vragen stelt over exporteren en internationaal ondernemen.

> Download de publicatie

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.