U bent hier

Ben ik klaar om te exporteren?

Om na te gaan of u klaar bent om nieuwe markten aan te boren, moet u rekening houden met het volgende:

Financiële slagkracht

Exporteren vraagt investeringen in mensen, middelen, tijd en energie. Zorg dus dat uw bedrijf over de nodige reserves beschikt.

Engagement

Exporteren is niet alleen een zaak van de exportmanager, maar heeft een impact op zowat alle medewerkers binnen uw bedrijf (verzending van stalen, documentatie, productie, stockbeheer...). Het is belangrijk dat het management zich engageert op korte en middellange termijn en dat alle medewerkers achter de internationale plannen staan.

Flexibiliteit

Internationaal ondernemen veronderstelt bijscholing van uw personeel op vlak van cultuur, talen, buitenlandse reglementering … Zorg ervoor dat uw interne organisatie het exportavontuur aankan en bereid is zich aan te passen. Uw organisatie moet ook structureel voldoende zijn uitgebouwd en over de nodige communicatiemiddelen beschikken om uw plannen tot een goed einde te brengen.

Competitiviteit

De ervaringen die u opdoet op buitenlandse markten en met nieuwe klanten, kunnen leiden tot kruisbestuivingen met uw business in het binnenland. Zorg ervoor dat u deze ten volle kan benutten. Zo kunt u de competitiviteit van uw onderneming te verhogen.

Ervaring

Bepaalde exporttheorieën raden aan om te starten met export naar de buurlanden. Op die manier kan u de nodige ervaring opdoen. Eventuele problemen of moeilijkheden kunt u bij de klanten gaan bespreken en oplossen. Verder gelegen landen vragen van uw onderneming meer inspanning en flexibiliteit  (taal, cultuur, logistiek …).

Uw sterktes en zwaktes? Gebruik de EXPORTmeter

Voor u aan een buitenlands avontuur begint, doet u er goed aan de sterktes en zwaktes van uw bedrijf in kaart te brengen. Flanders Investment & Trade heeft daarvoor de perfecte tool in huis, de ‘EXPORTmeter’.

Wat is de EXPORTmeter?

De EXPORTmeter is een mini-audit die u een helikopterperspectief biedt van de exportcapaciteiten van uw bedrijf.
Dit instrument screent uw bedrijf op eventuele lacunes en het onderzoekt snel, efficiënt en vertrouwelijk in hoeverre u uw exportstrategie nog kan verbeteren. De EXPORTmeter is er nu zowel voor producerende als dienstverlenende bedrijven.

Hoe werkt het?

Concreet hanteert de EXPORTmeter een 90-tal vragen over verschillende bedrijfsdomeinen zoals aankoop, verkoop, personeelsbeheer, bedrijfsleiding, ... . Op basis van de analyse die voortvloeit uit deze vragen, wordt een actieplan aangereikt.

Welke resultaten?

Het actieplan bevat tips en aanbevelingen over methodes en processen om de exportbasis te verstevigen. Naast de vermelde adviezen ontvangt het bedrijf vier resultaten.

  1. De procentuele score die aangeeft hoe men zich verhoudt tot een ‘ideaal bedrijf’.
  2. Uw bedrijf gebenchmarkt ten opzichte van alle Vlaamse doorgelichte bedrijven – meer dan 300 in de laatste versie – en tegenover alle Vlaamse bedrijven in de sector.
  3. Een actieplan waarbij de actiepunten worden gerangschikt volgens acties op korte, middellange en lange termijn om de verschillende bedrijfsdomeinen te optimaliseren via best practices.
  4. Een tweede actieplan om de vier essentiële pijlers – flexibiliteit, reactiviteit, kost en kwaliteit – te optimaliseren. Deze actieplannen worden concreet toegelicht door de Adviseur Exportvaardigheden.

Onze Adviseurs Internationaal Ondernemen zijn steeds bereid om de bedrijven later te adviseren bij het uitwerken van deze plannen.

Concrete voordelen

  • U krijgt een objectief beeld van de sterktes en zwaktes van uw bedrijf op het vlak van internationaal ondernemen.
  • U werkt een concreet actieplan uit met verbeterpunten, tips, aanbevelingen, …
  • U krijgt snelle en gefundeerde feedback van experts in internationaal ondernemen.
  • U hoeft slechts enkele uren van uw drukbezette tijd vrij te maken: voor de afname van de EXPORTmeter en de bespreking van de resultaten.
  • U krijgt een gedocumenteerd en vertrouwelijk verslag. Enkel uzelf en uw adviseur hebben inzage in het rapport. Er wordt geen exemplaar bewaard door Flanders Investment & Trade.
  • De dienstverlening van Flanders Investment & Trade is gratis.

Publicatie: 101 vragen over internationaal ondernemen

Dit boekje geeft antwoord op de meest gestelde vragen over internationaal ondernemen. De inhoud is to-the-point en handig voor elk bedrijf dat zich vragen stelt over exporteren en internationaal ondernemen.

> Download de publicatie

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.