U bent hier

Is de overheid interessant als klant?

De overheid is een grote aankoper die men trouwens erg ruim moet bekijken. Enerzijds zijn er de federale, de provinciale en gewestelijke overheden. Daarnaast zijn er de lokale besturen, de politie, het onderwijs en andere departementen gefinancierd door de overheid.

Ook internationale instellingen – zoals de NAVO, Wereldbank, de Verenigde Naties, de verschillende ontwikkelingsbanken,… – behoren tot de sector ‘overheden’. En de uitbating van nutssectoren zoals water, energie, vervoer en telecommunicatie is in heel wat landen eveneens in haar handen.

De markt van de overheidsopdrachten is dus erg groot. Het is niet zo dat alleen grote ondernemingen voor deze contracten in aanmerking komen. Het loont zeker de moeite uw kans te wagen. Wel vergt het binnenrijven van een overheidsopdracht tijd.

Vooral op administratief vlak moet u de moeite nemen om uw offerte correct op te maken. Het ontbreken van een gestempeld attest kan immers voldoende zijn om uw offerte ongeldig te laten verklaren. Daarom valt het aan te raden eerst in eigen land mee te dingen naar overheidsopdrachten, vooraleer u er zich in het buitenland aan waagt. Zo krijgt u een idee van de administratieve verplichtingen en van de mate waarin uw bedrijfsprocessen hier klaar voor zijn.

Alle Belgische aanbestedingen worden gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen: http://www.bda-online.be.  Boven een bepaalde financiële drempel worden ze ook bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Elke aankondiging verschijnt ook op TED, de Tenders Electronic Daily, een gegevensbank die u online op http://ted.europe.eu kan raadplegen. Het Enterprise Europe Network (EEN) biedt een soortgelijke dienst aan via hun Tenderservice: http://www.enterpriseeuropevlaanderen.be.

Denk eraan dat sommige 'overheden' zoals de NAVO en de Verenigde Naties nauwelijks iets officieel publiceren. Zorg ervoor dat men weet dat uw bedrijf bestaat en registreer u via hun websites: http://www.nato.int en http://www.ungm.org (United Nations Global Marketplace). 

Publicatie: 101 vragen over internationaal ondernemen

Dit boekje geeft antwoord op de meest gestelde vragen over internationaal ondernemen. De inhoud is to-the-point en handig voor elk bedrijf dat zich vragen stelt over exporteren en internationaal ondernemen.

> Download de publicatie

 

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.