U bent hier

Welke samenwerkingsvormen bestaan er?

U kan samen met een buitenlands bedrijf een onderneming oprichten of zelf een bedrijf overnemen. Er bestaande verschillende soorten samenwerkingsvormen:

Partnerschap

  • Twee of meer mede-eigenaars voeren samen een bedrijfsactiviteit met winstoogmerk uit.
  • Juridisch gezien wordt een partnerschap eerder beschouwd als een groep individuen dan als een entiteit.
  • Elke partner geeft zijn aandeel in de winst in zijn individuele belastingaangifte aan.

Fusie (Merger)

Een bundeling van twee voorheen afzonderlijke bedrijven.

Een echte fusie ontstaat wanneer twee bedrijven hun respectievelijke activa en passiva ontbinden en deze nadien samen onderbrengen in een derde, nieuw opgerichte eenheid. Dit impliceert de oprichting van een nieuwe onderneming.

Overname (Acquisition)

Bedrijf A verwerft een bedrijf B door de aandelen in bedrijf B volledig of grotendeels over te kopen.

Ook acquisitie of buy-out genoemd.

Joint venture

Twee of meer bedrijven verenigen zich onder een contractuele overeenkomst om een specifieke vennootschap op te richten. Daarbij delen beide partijen winst en verlies.

Deze specifieke vennootschap wordt meestal voor één gemeenschappelijk project opgericht (in tegenstelling tot de strategische alliantie (zie e), waarbij men streeft naar een blijvende zakelijke relatie over meerdere bedrijfsactiviteiten en projecten heen.

Strategische samenwerking of alliantie (Strategic Alliance)

Een partnerschap tussen twee bedrijven die hun inspanningen combineren om bijvoorbeeld:

  • een betere prijs te verkrijgen door gezamenlijke aankoop van goederen in bulk
  • samen klanten te zoeken waarbij elk van de partners een onderdeel van het product toelevert

Via allianties kunnen bedrijven de risico's minimaliseren en het hefboomeffect van de samenwerking maximaliseren.

Publicatie: 101 vragen over internationaal ondernemen

Dit boekje geeft antwoord op de meest gestelde vragen over internationaal ondernemen. De inhoud is to-the-point en handig voor elk bedrijf dat zich vragen stelt over exporteren en internationaal ondernemen.

> Download de publicatie

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.