U bent hier

Welke transportmogelijkheden zijn er?

Maritiem vervoer

 • Port of Antwerp
 • North Sea Port
 • Port of Ostend
 • Port of Zeebrugge

Binnenvaart

Vlaanderen beschikt over meer dan 1000 km. bevaarbare waterwegen. Binnenscheepvaart is uitstekend geschikt voor het vervoeren van grote hoeveelheden milieuvriendelijk en tegen een lage kost. Er bestaan diverse types van binnenschepen. 

Meer info: multimodaal.vlaanderen en/of Kennis centrum binnenvaart Vlaanderen

Spoorvervoer

Bij het spoorvervoer ligt de investeringskost (locomotieven en wagons) gevoelig hoger dan bij het wegvervoer. Daarnaast spelen ook de brandstof- en personeelskost een niet te onderschatten rol bij het bepalen van de totale kostprijs. Door de kostenstructuur en de grote capaciteit is het spoorvervoer uiterst geschikt voor het vervoeren van grote, zware goederen.

Meer informatie: multimodaal.vlaanderen

Wegvervoer

Wegvervoer is de meest flexibele transportmodus, maar draagt in vergelijking met de andere modi sterk bij tot verkeerscongestie en uitstoot van broeikasgassen. De lead time is het kortst, en ook de investeringskosten zijn relatief beperkt.

Meer informatie:

Koerierdiensten

Koerier-, express- en postbedrijven vervoeren zendingen (documenten, pakketten, pallets) van deur-tot-deur in een beperkt tijdsbestek: direct, dezelfde dag, of binnen een afgesproken korte tijdsspanne. In tegenstelling tot een transportbedrijf heeft een koerierbedrijf geen attest ‘Vakbekwaamheid goederenvervoer over de weg’ nodig indien het laadvermogen van het motorvoertuig kleiner is dan 500 kg (onafhankelijk of de goederen nationaal of internationaal worden vervoerd).

Uw keuze voor een koerier is afhankelijk van:

 • de hoeveelheid pakketjes die u wil versturen;
 • de inhoud en de omvang van de pakketjes (niet alle koeriers vervoeren gevaarlijke stoffen);
 • de frequentie waarmee u deze wil versturen.

De prijzen van koerierdiensten zijn vaak afhankelijk van deze kenmerken. De aard van uw goederen, het gewicht van de pakketjes, de bestemming en de tijd waarbinnen u het pakket bezorgd wil hebben, bepalen samen het serviceniveau waarbinnen uw verzendingen zullen vallen. Hoe hoger het serviceniveau, hoe hoger de prijs die u betaalt.

Meer informatie: Belgian Courier Association

Intermodaal goederenvervoer

Intermodaal transport combineert en integreert verschillende transportmodi om gebruikersgerichte deur-tot-deurdiensten aan te bieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een eenheidslading (containers, wissellaadbakken ...), zodat de overslag van de ene transportmodus naar de andere efficiënt kan verlopen. De sterktes van elke transportmodus – de flexibiliteit van het wegtransport en de schaalvoordelen van de binnenvaart en het spoorvervoer – worden op die manier optimaal benut.

Luchtvervoer

Luchthavens zijn, net als zeehavens, belangrijke economische poorten voor Vlaanderen. Naast de luchthaven van Zaventem, wordt de bereikbaarheid van Vlaanderen via de lucht verzekerd door drie luchthavens: Oostende-Brugge, Antwerpen en Kortrijk-Wevelgem. De Vlaamse regionale luchthavens hebben een groot sociaal-economisch belang.

Pijpleidingen

Het vervoer via pijpleidingen komt op zeer beperkte schaal voor. Pijpleidingen bieden echter een positieve bijdrage aan de mobiliteitsproblematiek en zijn een betrouwbaar, milieuvriendelijk en duurzaam transportmiddel. Bovendien kan het vervoer door middel van pijpleidingen als veilig beschouwd worden in vergelijking met weg- en spoorvervoer. Dit is zeker een troef voor het vervoer van gevaarlijke goederen.

Conclusie: uw ideale transportmodus?

Verschillende factoren spelen een rol bij het bepalen van uw optimale transportmodus:

 • uw bestemming
 • de transportkost per eenheid
 • de gemiddelde snelheid die u wil behalen
 • de betrouwbaarheid die u wil garanderen
 • de transporttijdkost
 • de capaciteit van de transportmodus
 • de aangeboden service
 • de productkenmerken

Publicatie: Stroomlijn uw logistieke activiteiten

Dit boekje focust op een aantal aspecten van de logistiek bij het internationaal ondernemen. We vertrekken vanuit een breed beeld op het logistieke kostenplaatje. Naderhand bespreken we praktische elementen zoals verpakking en magazijnbeheer. Ook verschillende vervoersmodi, met hun typische voor- en nadelen, komen aan bod. We bespreken de gerelateerde transportrisico’s en de manieren om u in te dekken. Verder behandelen we de invloed van de Incoterms op uw prijszetting en uw handelsrisico. Ten slotte bespreken we de douaneformaliteiten en een aantal frequent gebruikte documenten in de internationale handel.

> Download de publicatie

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.