U bent hier

Maak ik gebruik van eigen vervoer of van een expediteur?

Stap 1

Stel uzelf de vraag of uw doelmarkt voldoende toegankelijk isĀ om er concurrentieel te zijn en u voldoende meerwaarde biedt tegenover lokale producenten om de meerkost van uw vervoer te verantwoorden?

Hou rekening met volgende factoren die de kostprijs van uw transport zullen bepalen:

 • Factoren verbonden aan productkarakteristieken:
  • de densiteit van het product
  • de stapelbaarheid van het product
  • de hanteerbaarheid van het product
  • de waarde van het product
 • Factoren verbonden aan de marktsituatie:
  • ligging van de markten
  • seizoensgebondenheid van de producten
  • binnen- of buitenlands transport
  • evenwicht tussen heen- en terugwaarts transport
 • Factoren verbonden aan uw bedrijf:
  • imago
  • vertrouwelijkheid
  • geografische ligging (bv. nabijheid van een haven)
  • milieureglementering

Stap 2

Voert u het transport van uw producten zelf uit of besteedt u dit uit?

Het antwoord is vaak sectorgebonden. Zo wordt heel wat logistiek in de voedingssector door de producent zelf opgevolgd, terwijl in de automobielsector heel wat logistieke dienstverleners het proces opvolgen en beheersen.

Wanneer u zelf het vervoer regelt, moet u instaan voor:

 • het beoordelen en vergelijken van tarieven
 • het kiezen van de vervoerder (transporteur)
 • het aanmaken van de benodigde vervoersdocumenten en contracten
 • het vervullen van allerlei douaneformaliteiten

Hoe uw transport kiezen?

Informatie over logistieke dienstverlening en het opzoeken van erkende expediteurs en transporteurs kan u terugvinden via www.transportenlogistiekvlaanderen.be, www.vea-antwerpen.be of www.vil.be.

U kan uw selectie bepalen volgens verschillende criteria:

 • Het land waarnaar u uw producten wil vervoeren
 • Specialiteiten zoals:
  • afvaltransport
  • autovervoer
  • containertransport
  • gecombineerd vervoer (multimodaal vervoer)
  • uitzonderlijk vervoer
  • vervoer onder geleide temperatuur
  • ...
 • Of u maakt een keuze uit mogelijke logistieke activiteiten:
  • databeheer, facturatie
  • kwaliteitscontrole
  • laden en lossen, omslag en opslag
  • orderverzameling, ordervoorbereiding en orderpicking
  • verhuur opslagruimte, voorraadbeheer
  • verpakking, etikettering

Publicatie: Stroomlijn uw logistieke activiteiten

Dit boekje focust op een aantal aspecten van de logistiek bij het internationaal ondernemen. We vertrekken vanuit een breed beeld op het logistieke kostenplaatje. Naderhand bespreken we praktische elementen zoals verpakking en magazijnbeheer. Ook verschillende vervoersmodi, met hun typische voor- en nadelen, komen aan bod. We bespreken de gerelateerde transportrisico’s en de manieren om u in te dekken. Verder behandelen we de invloed van de Incoterms op uw prijszetting en uw handelsrisico. Ten slotte bespreken we de douaneformaliteiten en een aantal frequent gebruikte documenten in de internationale handel.

> Download de publicatie

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.