U bent hier

Logistiek kostenplaatje

Versnipperde operatie, versnipperde factuur

Logistiek krijgt in veel ondernemingen niet de aandacht die het verdient:

 • De kosten zijn versnipperd, want meerdere personen zijn verantwoordelijk voor het logistieke proces.
 • De omvang van de kosten is niet bekend.
 • Er is geen koppeling met de bedrijfsstrategie.

Logistieke scans zijn een alvast een interessant hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in uw logistieke processen. Op korte tijd geven dergelijke scans aan waar zich de zwakke punten bevinden.

Kostencomponenten in de logistiek

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) heeft een beslissingsondersteunend model uitgewerkt voor Vlaamse bedrijven. Daarbij worden vijf kostencomponenten vermeld:

Transportkost

De transportkost is de volledige kost om goederen te vervoeren van de oorsprong naar de bestemming. Die wordt bepaald door:

 • de afstand
 • de benodigde tijd
 • de gekozen transportmodus
 • de locatie(s) van het bedrijf

Overslagkost

De overslagkost is de kost om de goederen te laden en te lossen. De overslagkost is afhankelijk van:

 • de ingezette superstructuur (kranen …)
 • het behandelde volume
 • de aangelegde infrastructuur
 • het ingezette personeel

Transporttijdkost

De transporttijdkost is de kost die verbonden is aan het onderweg zijn van de goederen. Die bestaat uit drie componenten:

 • Kost van het kapitaal dat vertegenwoordigd is door de goederen die tijdens het transport niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
 • Kost door de vermindering in waarde of het bederf van de getransporteerde goederen
 • Kost door schade en verlies

Voorraadkost                        

De voorraadkost is de kost verbonden aan het op voorraad houden van goederen en kan als volgt berekend worden: de waardering van de voorraad maal de gemiddelde jaarlijkse voorraadwaarde.

De waardering van de voorraad bestaat uit:

 • Interest- of kapitaalkost: de kosten van het kapitaal dat vertegenwoordigd wordt door de goederen die zich in voorraad bevinden.
 • Risicokost: als goederen zich in voorraad bevinden, zijn blootgesteld aan drie soorten risico’s: op brand en diefstal, op bederfbaarheid en op economische ontwaarding.
 • Magazijnkost: de kostprijs om een eenheid van het goed gedurende een bepaalde tijd in een magazijn te houden.

Interne bedrijfskost

De interne bedrijfskost is de jaarlijkse kost voor interne bedrijfsprocessen die direct of indirect gerelateerd zijn aan de organisatie en de opvolging van het transport en de logistiek.

De interne bedrijfskost bestaat uit volgende componenten:

 • personeel en specifieke knowhow
 • infrastructuur, ICT en kantoormateriaal;
 • onderhoud, energie, verzekering en financiering

Bron: Vlaams Instituut voor de Logistiek

Publicatie: Stroomlijn uw logistieke activiteiten

Dit boekje focust op een aantal aspecten van de logistiek bij het internationaal ondernemen. We vertrekken vanuit een breed beeld op het logistieke kostenplaatje. Naderhand bespreken we praktische elementen zoals verpakking en magazijnbeheer. Ook verschillende vervoersmodi, met hun typische voor- en nadelen, komen aan bod. We bespreken de gerelateerde transportrisico’s en de manieren om u in te dekken. Verder behandelen we de invloed van de Incoterms op uw prijszetting en uw handelsrisico. Ten slotte bespreken we de douaneformaliteiten en een aantal frequent gebruikte documenten in de internationale handel.

> Download de publicatie

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.