U bent hier

Hoe dek ik me in tegen transportrisico's?

Wat zijn de risico’s?

 • waardevermindering of verlies van de goederen als gevolg van beschadiging of diefstal
 • kosten gemaakt om dreigende schade te voorkomen of om al ontstane schade te beperken
 • kosten gemaakt om schip, vracht en lading te behouden (averij-grosse)
 • stakingen en oorlogsrisico

Maak voor uzelf een analyse van de risico's en ga na welke u wil afdekken, met welk eigen risico. Een verzekeringsadviseur kan u daarbij helpen.

Waarom een verzekering afsluiten?

Het is niet zo dat een expediteur of vervoerder altijd opdraait voor de schade. Afhankelijk van de gekozen leveringsvoorwaarden of Incoterm denkt u dus maar beter na over een transportverzekering.  

Financieel voordeel

De wettelijk bepaalde aansprakelijkheid volstaat meestal niet om de werkelijk geleden schade te vergoeden. Zowel de verschillende ontheffingsgronden (incl. overmacht) als de beperkte financiële aansprakelijkheid (amper een paar euro per kg) kunnen voor uw specifieke industrie of goederen onvoldoende blijken.

Praktisch voordeel

 • U hoeft zelf geen internationale vorderingen in te stellen. De schade zal in eerste instantie uitbetaald worden door uw verzekeraar en deze zal op zijn beurt de vordering instellen.
 • De financiering van uw internationale handel kan sowieso vereisen dat u een verzekering afsluit. Dit kan onder meer door de regeling van het Documentair Krediet gebeuren.
 • Een verzekering biedt op financieel of boekhoudkundig vlak een strategisch voordeel. In geval van schade zal u snel vergoed worden door uw eigen verzekeraar, en kunnen cashflowproblemen vermeden worden.

Soorten verzekeringen

Sporadisch of frequent?

Als u maar af en toe goederen internationaal verzendt, dan sluit u beter per zending een verzekering af.

Exporteert u regelmatig, dan vormt een doorlopende contractverzekering een beter alternatief. Daarbij kunt u kiezen tussen:

 • Declaratiepolis: in dit open contract verplicht de verzekeraar zich ertoe om alle zendingen te dekken tot een bepaald maximumbedrag per vervoermiddel, binnen een bepaald gebied en tegen vooraf overeengekomen premies. De premie wordt achteraf berekend.
 • Omzetpolis: binnen een vooraf bepaalde omzet zijn alle zendingen gedekt. Er vindt geen afzonderlijke premieberekening plaats, u betaalt de premie in zijn geheel vooraf, al dan niet in termijnen. Als u meer of minder verzendingen onder deze polis laat vallen, vindt achteraf de verrekening plaats.

Meestal starten bedrijven met een declaratiepolis. Na een tijd wordt soms overgeschakeld naar een omzetpolis, afhankelijk van de frequentie van de zendingen.

Categorieën

Cargoverzekering of goederenverzekering

Met een cargoverzekering verzekert u de vervoerde goederen op zich tegen de vele risico's die zich tijdens het transport kunnen voordoen. Dit is een ‘All Risks’-verzekering. De meeste goederentransporten ter wereld worden verzekerd op de condities All Risks, hetzij volgens de Engelse Institute Cargo Clauses A, hetzij op de voorwaarden van de Antwerpse Goederenpolis.

Cascoverzekering

Een cascoverzekering verzekert het vervoermiddel op zich: ze verzekert schade aan schepen, vliegtuigen, motorvoertuigen en dergelijke ten gevolge van bijvoorbeeld aanvaringen, aanrijdingen, brand, explosie, blikseminslag, diefstal en verduistering. Deze cascoverzekering zal u in praktijk enkel afsluiten als uw logistieke handelingen dermate omvangrijk zijn dat u er baat bij heeft om zelf een vervoersmiddel te charteren.

CMR-verzekering

De CMR-verzekering dekt de belangen van de vervoerder zelf. Hij is dan ook aansprakelijk voor schade of verlies van de goederen tijdens het transport. Meer bepaald waarborgt de CMR-polis de contractuele aansprakelijkheid van de wegvervoerder voor verlies van en schade aan de goederen, en voor vertraging in de levering.

Tips

 • Check uw transportverzekering. Omdat er niet zelden enorme bedragen worden verzekerd in de goederenverzekering, dekken verzekeringsmaatschappijen zich onderling vaak zelf ook in bij andere grote internationale maatschappijen. Ga daarom na of er geen (verre) buitenlandse verzekeraars uw polis mee dekken. Zo vermijdt u het risico dat u bij een schadegeval een deel van uw schadevergoeding in het buitenland moet gaan claimen.
 • Dubbel verzekerd? Vraag aan uw transporteur welke clausules al in zijn CMR-verzekering zijn opgenomen. Vervolgens kan u in uw eigen verzekering een aantal opties weg te laten.

Publicatie: Stroomlijn uw logistieke activiteiten

Dit boekje focust op een aantal aspecten van de logistiek bij het internationaal ondernemen. We vertrekken vanuit een breed beeld op het logistieke kostenplaatje. Naderhand bespreken we praktische elementen zoals verpakking en magazijnbeheer. Ook verschillende vervoersmodi, met hun typische voor- en nadelen, komen aan bod. We bespreken de gerelateerde transportrisico’s en de manieren om u in te dekken. Verder behandelen we de invloed van de Incoterms op uw prijszetting en uw handelsrisico. Ten slotte bespreken we de douaneformaliteiten en een aantal frequent gebruikte documenten in de internationale handel.

> Download de publicatie

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.