U bent hier

Hoe stel ik mijn verkoopsvoorwaarden op?

  • Volgens het Belgisch recht zijn de algemene voorwaarden van een verkoper bindend voor de tegenpartij als die werkelijk en redelijk de mogelijkheid heeft gekregen om er kennis van te nemen, voor of ten laatste tijdens het afsluiten van de overeenkomst.
  • Zodra vaststaat dat de medecontractant de kans had om kennis te nemen van het bestaan en de inhoud van de algemene voorwaarden, moet worden nagegaan of hij de voorwaarden heeft aanvaard. Door ondertekening van een document zoals een contract, een offerte of een brief, drukt de medecontractant zijn aanvaarding expliciet uit en maken de voorwaarden integraal deel uit van de overeenkomst.
  • Daarom vermeldt u best uitdrukkelijk op bijvoorbeeld de bestelbon een zin als ‘de ondertekenende klant verklaart de algemene voorwaarden op de achterzijde te aanvaarden’. Wie in het buitenland contracteert, neemt deze zin en de algemene voorwaarden ook op in het Engels of Frans. Algemene voorwaarden die een klant niet kan begrijpen, kunnen moeilijk worden hard gemaakt.
  • Bij mondelinge overeenkomsten moet de verkoper de toestemming van de medecontractant bewijzen. Zwijgen is niet noodzakelijk toestemmen. De zogeheten ‘omstandige stilte’ kan wel gelijkstaan met aanvaarding wanneer die vergezeld is van duidelijke en gelijklopende veronderstellingen die toelaten te besluiten tot een aanvaarding van de bedongen voorwaarden (bijvoorbeeld het begin van uitvoering van de overeenkomst).
  • De algemene voorwaarden bij elektronische overeenkomsten zijn dikwijls toegankelijk via een hyperlink, terug te vinden op elke pagina van de website. Verplicht de medecontractant nadrukkelijk de pagina met de algemene verkoopvoorwaarden te bezoeken. Laat hem een vakje ‘ik aanvaard’ aanklikken om verder te gaan met de bestelling of om toegang te krijgen tot andere pagina’s (‘click-wrap agreement’).
  • In de relatie handelaar-consument geldt dat de algemene voorwaarden niet mogen indruisen tegen de dwingende bepalingen die de rechten van de consument beschermen. De ‘Wet van 14 juli 1991 betreffende de Handelspraktijken’ biedt consumenten bijkomende bescherming tegen onrechtmatige bedingen. Wordt een contractuele clausule als onrechtmatig beschouwd, is ze nietig. Het contract zelf blijft geldig als het kan voortbestaan zonder die clausule. Deze regeling is niet van toepassing in de rechtsverhouding tussen handelaren.

Publicatie: 101 vragen over internationaal ondernemen

Dit boekje geeft antwoord op de meest gestelde vragen over internationaal ondernemen. De inhoud is to-the-point en handig voor elk bedrijf dat zich vragen stelt over exporteren en internationaal ondernemen.

> Download de publicatie

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.