U bent hier

Exportbarometer: trends bij de Vlaamse exporteurs

De Exportbarometer leert ons wat er leeft bij de Vlaamse exporteurs. Jaarlijks neemt Flanders Investment & Trade (FIT) de temperatuur op bij Vlaamse exporterende bedrijven. Via een grootschalige enquête bevragen we Vlaamse kmo's over hun vertrouwen in het wereldwijde economische klimaat, hun exportervaringen en toekomstverwachtingen. De enquête geeft een goed beeld van het exportgedrag van de micro- en kleine ondernemingen. Hun antwoorden werden gebundeld in de exportbarometer 2016 (download de exportbarometer). 

Het vertrouwen in de wereldeconomie van Vlaamse exporteurs is positief is en de verwachtingen zijn hooggespannen, zo blijkt uit de vierde EXPORTbarometer van Flanders Investment & Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. In totaal lieten 501 bedrijven in hun kaarten kijken over hun exportgedrag en -verwachtingen. Fevia, UNIZO en Voka zetten mee hun schouders onder deze editie.

Opvallende trends 

  • Vertrouwen in wereldeconomisch klimaat blijft stabiel op 6,2.
  • 52,5% zag zijn exportcijfer het voorbije jaar toenemen.
  • 44,1% exporteerde meer naar buurlanden, 47,6% naar andere EU-lidstaten.
  • 27,3% van de exporteurs buiten de EU verwacht dit jaar grootste groei in de VS, 20,0% zag zijn export naar Centraal- en Zuid-Amerika wel afnemen.
  • 73,2% voorspelt de komende jaren een stijging van de omzet uit export. 

Ruim 1 op 2 zag exportcijfer toenemen

Op een schaal van 1 tot 10 staat het gemiddelde vertrouwen van Vlaamse exporteurs in het economische klimaat op 6,2. Een positieve score en vooral een stabiel plaatje ten opzichte van de editie van vorig jaar.

Dat ruim de helft (52,2%) zijn exportcijfer het voorbije jaar zag toenemen, zit daar ongetwijfeld voor iets tussen. Meer dan 1 op 4 gaf aan dat zijn uitvoer met 30% of meer gestegen is ten opzichte van vorig jaar, ruim 18% noteerde zelfs een toename van 50% of meer.

Uitvoer binnen de EU-grenzen groeit fors

Extra volumes realiseren, een verzadigde thuismarkt en risicospreiding zijn dé drijfveren om de grenzen over te steken. Een degelijke lokale partner vinden, betalingsrisico’s en regelgeving worden aangestipt als belangrijkste hordes. 

Vooral de uitvoer binnen Europa groeide opmerkelijk. Zo zag 44,1% van de bedrijven zijn export naar onze buurlanden toenemen en 47,6% zag een stijging binnen de overige EU-lidstaten. Binnen de EU blijven Nederland, Frankrijk en Duitsland de belangrijkste handelspartners, al nam het belang van onze oosterburen af ten opzichte van de vorige meting.

Meer dan 1 op 4 verwacht groei in de VS

Wat de niet-EU-landen betreft zijn de VS, Zwitserland en China topbestemmingen voor onze Vlaamse export. Zo verwacht meer dan een kwart (27,3%) van wie buiten Europa exporteert, dit jaar de grootste groei in de VS. Opvallende stijgers ten opzichte van de vorige editie: Canada en de Verenigde Arabische Emiraten.

Minder goed is het gesteld met de export naar Centraal- en Zuid-Amerika. Een vijfde (20%) zag zijn exportstroom naar die regio dalen, dat is een verdubbeling ten opzichte van 2014. Vooral Brazilië heeft op drie jaar tijd veel terrein verloren.

3 op 4 voorspelt omzettoename uit export

De exportverwachtingen voor de komende jaren zijn hooggespannen. Bijna drie op vier (73,2%) voorspelt een stijging van de omzet uit export en ruim twee derde (67,7%) schat in dat het belang van export in de totale omzet zal toenemen. En net zoals in de vorige rondvraag hoopt ruim 7 op 10 (71,4%) in de nabije toekomst nieuwe markten aan te boren.

Van deze groep wil bijna 7 op 10 (67,8%) in de komende 3 jaar naar 2 tot 5 nieuwe landen exporteren. 15,3% ziet 6 tot 10 nieuwe bestemmingen haalbaar en 7,5% hoopt zelfs in meer dan 10 nieuwe landen aanwezig te zijn. Opnieuw kijken ze in de eerste plaats naar andere markten binnen de EU, daarna naar Azië en het Nabije- en Midden-Oosten.

Over de Exportbarometer 2016

De Exportbarometer is een initiatief van Flanders Investment & Trade (FIT) in samenwerking met Agoria, Fevia, UNIZO en Voka. In juni 2016 werd deze grootschalige jaarlijkse enquête bij Vlaamse exporterende ondernemingen voor de vierde keer afgenomen. De 501 deelnemers beantwoordden onder meer vragen over het huidige exportklimaat, hun vertrouwen in het wereldeconomie en hun toekomstverwachtingen.

De meerderheid van de deelnemende bedrijven heeft maximaal 10 medewerkers, de zogeheten micro-ondernemingen. Daarna volgt de groep van 11 tot 50 werknemers. Meer dan 80% van de ondervraagde bedrijven telt minder dan 50 medewerkers. De enquête geeft bijgevolg een goed beeld van het exportgedrag van de Vlaamse kmo-markt.

Publicatie: Exportbarometer 2016

De exportbarometer toont de belangrijkste trends bij Vlaamse exporteurs in 2016. Hoe staat het met de export bij onze kmo's? Waarom exporteren ze? Naar waar? Wat zijn hun grootste knelpunten? Welke exportbestemmingen zitten in de lift?

Download de exportbarometer 2016

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.