U bent hier

Met welke financiële risico's moet ik rekening houden?

Handel drijven is geen kansspel. U moet altijd de potentiële risico’s inschatten en afwegen tegen de financiële draagkracht van uw bedrijf. Een kort overzicht maakt u wegwijs in wat een mijnenveld kan blijken:

  • Voor commerciële risico’s zoals kredietwaardigheid, betalingsonzekerheid, wanbetaling, weigering van geleverde goederen,… kan u zich beschermen door een kredietverzekering af te sluiten, die onder meer verliezen en schade wegens insolvabiliteit of wanbetaling door de klant, annulatie van orders en contractbreuk of onvermogen dekt. Een verzekering van het betalingsrisico kan bijvoorbeeld verkregen worden bij de Nationale Delcrederedienst.
  • Het risico bestaat dat de wisselkoers waartegen de oorspronkelijke offerte werd gemaakt, verschilt van die op het moment van betaling. Dat kan in uw voordeel zijn, maar evengoed in uw nadeel. Verschillende formules bestaan om de gevolgen van koersschommelingen geheel of gedeeltelijk te ondervangen. Het is aan te raden om hierover met uw bankier aan tafel te gaan zitten.
  • Sommige producten (olie, koffie, graan, ertsen,…) zijn erg onderhevig aan marktprijzen. Deze waardeschommelingen kunnen via de bank worden ingedekt of u kan het risico doorrekenen aan uw klanten. Als u zelf geld moet lenen om de productie te financieren of om een langere betalingstermijn toe te staan, hangt u voor de kosten af van de interestvoeten op de markt. Dit kan wegen op de kostprijs en op de marge van uw transactie.
  • Een transportverzekering dekt verlies of schade van goederen tijdens transport over land, op zee of in de lucht, en tijdens de tussentijdse opslag of overslag. Meestal zal uw transporteur of expediteur u een transportverzekering aanbieden. U kan ook afspraken maken met een maatschappij over een globale dekking. Om de risico’s goed in te schatten, is het handig om te weten wat de belangrijkste rechten en aansprakelijkheden zijn van de verschillende spelers in de logistieke keten. Al deze partijen zijn immers gedurende een bepaalde tijdsspanne verantwoordelijk voor de hen toevertrouwde goederen.

Publicatie: 101 vragen over internationaal ondernemen

Dit boekje geeft antwoord op de meest gestelde vragen over internationaal ondernemen. De inhoud is to-the-point en handig voor elk bedrijf dat zich vragen stelt over exporteren en internationaal ondernemen.

> Download de publicatie

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.