U bent hier

Hoe ondernemen gefinancierd door internationale instellingen?

Wereldwijd bestaan er tientallen internationale instellingen, politiek, wetenschappelijk of gericht op de ontwikkeling van de armste landen, die vaak beroep doen op consultants, werken dienen uit te voeren of goederen en diensten dienen aan te kopen. Rechtstreeks of onrechtstreeks worden voor de uitvoering van de projecten die deze instellingen financieren voor honderden miljarden aan contracten per jaar afgesloten via openbare aanbestedingen. Meestal mogen enkel ondernemingen uit lidstaten die zijn aangesloten bij deze instellingen hieraan deelnemen, maar aangezien België bij de meeste internationale instellingen is aangesloten, vormt dat voor onze Vlaamse ondernemingen geen probleem.

De politieke (NAVO, …) en wetenschappelijke (CERN, ITER, ESA, …) instellingen kopen voornamelijk hooggespecialiseerd materieel aan in het domein waar ze werkzaam zijn (militair, ruimtetechnologie, kernfusie, deeltjesversneller, informatica, (satelliet)-telecommunicatie, hieruit afgeleide technologieën, …). Men dient zich via hun websites of Belgische betrokken instanties op de hoogte te stellen van hun activiteiten en programma’s om de eigen mogelijkheden voor verkoop goed te kunnen inschatten. Kijk op de websites uit naar hoofdingen zoals “business opportunities” of “procurement” of volg de volgende links:

De Europese Unie (EU) heeft enerzijds programma’s voor de verbetering van haar interne werking en voor de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling en van het bedrijfsleven op haar grondgebied, en anderzijds voor ontwikkelingssamenwerking buiten haar grondgebied. Voor subsidies (bv. voor Horizon 2020, het ondersteuningsprogramma voor onderzoek en ontwikkeling) dient men meestal in te schrijven via een centraal call-systeem, contracten worden meestal uitgeschreven door de overheden van de landen die van een financiering genieten (Europees Structuur en Investeringsfonds, ontwikkelingssamenwerking/Europaid, …).

Ook de Verenigde Naties kopen hun producten aan op een gecentraliseerde wijze. De structuur van deze organisatie bestaat uit tientallen organisaties en agentschappen, elk met hun eigen missie, structuur en werking. De VN werkt aan een gemeenschappelijke website voor de aankopen van haar voornaamste agentschappen: United Nations Global Market. Hier vindt u een beschrijving van de agentschappen en de producten, goederen en diensten die ze aankopen, een jaarlijks statistisch overzicht van de contracten die ze het voorbije jaar afsloten, de openstaande aanbestedingen en een mogelijkheid om zich te registreren als verkoper (niet verplicht maar zeer wenselijk).

De multilaterale ontwikkelingsbanken (wereldwijd de Wereldbank, en regionaal vooral de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD), de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB), de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB) en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IADB) verstrekken leningen aan overheden en de private sector in ontwikkelingslanden (in het geval van de EBRD neemt de privésector het grootste deel in).

Overheden voeren in samenspraak met de ontwikkelingsbanken projecten waarvoor uit waarvoor aanbestedingen worden uitgeschreven waarvoor u een bod kan indienen. Bedrijven die een lening krijgen (meestal voor grootschalige projecten) dienen geen officiële procedure te volgen voor hun aankopen; u dient hen spontaan te contacteren.

Meer informatie over de overheidsbestedingen met financiering van de multilaterale ontwikkelingsbanken: World Bank procurement, EBRD project procurement, ADB business opportunities, AFDB, IADB kan u verkrijgen bij de dienst “Internationale Financiële Instellingen” bij FIT.

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.