U bent hier

Hoe stel ik een exportplan op?

Een goede start buiten onze landsgrenzen begint met een grondige voorbereiding.

Na een analyse van uw onderneming in uw thuismarkt volgt het studiewerk: welke buitenlandse markt wil u graag aanboren? Zodra die beslissing is genomen, legt u ook deze zakelijke bestemming(en) onder de loep. In het bijzonder onderzoekt u uw doelgroepen en uw positionering ter plaatse. U selecteert de juiste marketingmix en bepaalt budgetten en timing.

Zorg ervoor dat uw hele managementteam kan bijdragen aan het opstellen van uw exportplan. Of licht hen tijdig in, zodat ze goed weten welke verbintenissen en welk engagement u verwacht. Dit team zal de planning en resultaten immers regelmatig opvolgen. Zij zullen ook moeten bijsturen waar nodig.

Flanders Investment & Trade werkte een stappenplan uit. Alle details staan in onze publicatie "Exportplan" die u hier onderaan kan downloaden of bestellen.

We doorlopen zeven grote stappen:

 1. Interne analyse: maak eerst een eigen stand van zaken op. Een goede interne analyse buigt zich over uiteenlopende vragen, in verschillende domeinen. Dan zijn checklists handig. Uw productiecapaciteit, personeel, financiële draagkracht, enzovoort
 2. Externe analyse: veelal kiezen de markten de uitvoerder, niet omgekeerd. Toch schuilt precies daarin de belangrijkste oorzaak voor het falen van bedrijven in hun opzet om duurzaam te exporteren: in een gebrekkige voorbereiding of een ondoordachte keuze van de doelmarkt(en). Denk goed na vooraleer u beslist naar een bepaald land te exporteren.
 3. SWOT-analyse: In deze fase zet u uw zwaktes en sterktes op een rijtje.
 4. Marktbenadering: u weet welke exportlanden u kunnen liggen. Maar hoe gaat u uw doelgroepen of klanten benaderen? En hoe zal u uw bedrijf positioneren tegenover de plaatselijke concurrenten? Een goede marketingmix kan helpen. Bepaal bovendien een realisitsche prijs.
 5. Risicobeheer: Risico’s nemen is eigen aan het ondernemerschap. Exporteren brengt nog een aantal extra gevaren met zich mee. Sommige lokale gewoonten merkt u niet op, u kent uw kopers minder goed en de rechtspraak staat niet altijd aan uw zijde … het zijn maar enkele voorbeelden. In theorie geldt: hoe verder u gaat, hoe meer onzekerheden.
 6. Financiële planning: een goede financiële planning verloopt in drie stappen:
  1. opmaak van budget van inkomsten en uitgaven en opstellen resultatenrekening
  2. opmaak en analyse van de balans
  3. in kaart brengen van uw vermogensstromen en kasstromen
 7. Actieplan: afhankelijk van het product of de dienst, en naargelang de ervaring die uw organisatie heeft met export, moet u een aanloopperiode tot maximaal drie jaar incalculeren om een exportplan succesvol te implementeren. U moet uw doelen te koppelen aan mijlpalen. Verscheidene commerciële softwarepakketten ondersteunen een grotere geïntegreerde projectmatige aanpak. Ervaren ondernemers stellen dat u in uw stappenplan ook minimale doelstellingen moet stellen bij de mijlpalen. Als een bepaald exportdoel niet is behaald – bijvoorbeeld exportomzet – moet u deze minimale doelstellingen respecteren om de financiële stabiliteit van de onderneming niet in gevaar te brengen.

Uiteraard kan u tijdens dat hele traject met al uw vragen terecht bij Flanders Investment & Trade. Contacteer uw provinciaal kantoor voor hulp.

Publicatie: Het exportplan

Deze handige stap-voor-stapgids biedt u een methodiek aan om een exportplan op te stellen. Uw strategie vormt het fundament. Afhankelijk daarvan zal uw organisatie immers mensen en middelen toekennen aan verschillende projecten. Ook aan export.

> Download de publicatie

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.