U bent hier

Kan ik beroep doen op kortlopende exportkredietverzekering voor export binnen EU tijdens de coronacrisis?

De Europese Commissie heeft besloten om tijdelijk alle landen te schrappen van de lijst van “landen met verhandelbare risico's”. Publieke verzekeraars kunnen hierdoor in principe voor alle landen in actie komen en kortlopende exportkredietverzekeringen verstrekken, zonder dat de betrokken lidstaat hoeft aan te tonen dat het betrokken land tijdelijk “niet-verhandelbare risico's” inhoudt.

Exportkredieten stellen buitenlandse afnemers van goederen en/of diensten in staat de betaling uit te stellen. Uitstel van betaling houdt kredietrisico in voor de verkoper/exporteur, waartegen hij zich verzekert, meestal bij particuliere verzekeraars (de zogenoemde exportkredietverzekering).

Meer informatie vindt u hier.

Belgische openbare exportkredietverzekeraar: Nationale Delcrederedienst

Delcredere is actief binnen de Europese kredietverzekeringsgroep Credendo Group en is de Belgische openbare exportkredietverzekeraar die werkt met Staatsgarantie. Delcredere heeft als opdracht de internationale handel te bevorderen door de bedrijfswereld en banken te voorzien van kredietverzekering voor politieke en commerciële risico’s op middellange en lange termijn, en dat wereldwijd. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om kapitaalgoederen, industriële projecten en diensten.

Credendo Group omvat o.m. ook Credimundi, die exportrisico’s op korte termijn verzekert. Deze kan niet rekenen op overheidssteun.

Info en contactgegevens vindt u op de website van Credendo.

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.