U bent hier

Export van vaccins, werkzame stoffen voor vaccins en ander medisch materiaal

Vaccins en de werkzame stoffen ervan

Door EU verordening 2021/442 wordt vanaf 13 maart 2021 de verplichting verlengd om een aanvullende douanecode aan te geven bij het uitvoeren van vaccins of werkzame stoffen die gebruikt worden in vaccins voor de behandeling – bestrijding van SARS gerelateerde coronavirussen.

Artikel 1 punt 9 van EU verordening 2021/442 somt een aantal uitzonderingen op waarvoor deze verplichting niet geldt.

Meer informatie over deze verplichtingen en de te vermelden codes vindt u op de website van de FOD Financiën – Administratie Douane en Accijnzen.

Naast de tekst van de verordening die u hierboven kunt raadplegen, voorziet de Europese Commissie ook in een FAQ , waar u al een antwoord kunt vinden op veel gestelde vragen.

Medisch materiaal

Om het tekort aan medisch materiaal in de Europese Unie te verhelpen, besliste de Europese Commissie om de uitvoer van dit materiaal aan een uitvoervergunning te onderwerpen. 

Deze maatregel was van toepassing tot 25 april 2020 en betrof: 

  • Beschermende corrigerende brillen en contactlenzen
  • Gelaatschermen
  • Mond- en neusbeschermingsmiddelen
  • Beschermende kleding
  • Handschoenen

Vanaf 26 april gold een aangepaste regeling, van toepassing op: 

  • Beschermende corrigerende brillen en contactlenzen
  • Mond- en neusbeschermingsmiddelen
  • Beschermende kleding

Deze wet was geldig tot 25 mei 2020 en werd niet verlengd. Bijgevolg moet er dus sinds 26 mei 2020 geen uitvoervergunning meer voorgelegd worden bij de uitvoer van medisch materiaal. 

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.