U bent hier

Intellectueel eigendom

Merken en productmodellen, octrooien of patenten, auteursrechten … Het intellectuele eigendom van uw bedrijf kan op tal van manieren beschermd worden tegen namaak, diefstal, piraterij enzovoort. Binnen de EU bestaat daarvoor een uitgebreid wettelijk kader, maar wat betekent de brexit voor uw Europese merken, modellen en andere intellectueel eigendom? Geniet u dan dezelfde bescherming op Britse bodem?

Europese merknamen en Gemeenschapsmodellen

De Britse regering heeft aangegeven dat ze in het VK gelijkwaardige rechten zal toekennen aan alle EU-merknamen en gemeenschapsmodellen die vóór de brexit al in de EU werden beschermd. Zo zullen de Britse autoriteiten automatisch een nieuw Brits merkrecht creëren. Daardoor is het alsof u het merkrecht volgens de lokale wetgeving heeft aangevraagd en geregistreerd. Bijgevolg kan u deze merken ook onder lokale wetgeving in het VK laten beschermen. Let wel: deze merken of modellen verlengen, gebeurt voortaan in het VK – en dus niet meer via het European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

De regels voor EU-merknamen en Gemeenschapsmodellen zullen ook gelden voor internationale registraties met de EU als toepassingsgebied. Verder voorziet de Britse regering de voortgezette bescherming van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen in het VK. Bent u houder van dergelijke rechten, dan dient u hiervoor geen verdere actie te ondernemen.

TIP: bij vragen over deze nieuwe regelgeving, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen bij een specialist in intellectuele eigendom/intellectual property (IP).

Wat met EU-merknamen of modellen die in aanvraag zijn op moment van de brexit?

Die kan u onder dezelfde voorwaarden aanvragen bij het Britse Intellectual Property Office. Goed om te weten: de Britten willen de administratieve last hiervoor zo veel mogelijk beperken.

Ontdek alles over de aanvraagprocedure voor merknamen en modellen.

Patenten

Het Britse octrooirecht verschilt in grote mate van de EU-wetgeving. Slechts enkele aspecten – zoals het kader voor farmaceutische en agrochemische producten – komen overeen. Maar goed nieuws: het VK is en blijft ook na de brexit lid van het European Patent Office (EPO), dat los van de EU functioneert.

Kortom, na een harde of zachte brexit zal de huidige regelgeving voor patenten blijven gelden. En de bestaande systemen voor octrooiaanvragen en -bescherming blijven dan gewoon onafhankelijk van de EU-regeling functioneren, met alle huidige voorwaarden en eisen.

Lees meer over patenten in de post-brexitwereld.

Auteursrechten

Net als alle EU-lidstaten is het VK lid van verschillende internationale verdragen inzake auteursrecht (copyright) en soortgelijke rechten. Die verdragen staan los van het EU-lidmaatschap. Na de brexit blijft de bescherming van auteursrechten dus grotendeels ongewijzigd binnen deze verdragen.

Wel bestaan er specifieke EU-auteursrechtwetten. Al zouden de Britten deze Europese regelgeving opnemen in hun nationale wetgeving volgens de zogeheten ‘European Union (Withdrawal) Act 2018’.

Ontdek meer over auteursrechten na de brexit.

Deze fiche werd met zorg samengesteld op basis van de gegevens en documentatie die de Britse autoriteiten op het moment van schrijven beschikbaar stelden. Flanders Investment & Trade is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Check de website van de Britse overheid voor de recentste updates.

Ontdek al onze adviezen

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.