U bent hier

Intellectueel eigendom

Merken en productmodellen, octrooien of patenten, auteursrechten … Het intellectuele eigendom van uw bedrijf kan op tal van manieren beschermd worden tegen namaak, diefstal, piraterij enzovoort. Binnen de EU bestaat daarvoor een uitgebreid wettelijk kader, maar wat betekent de brexit voor uw Europese merken, modellen en andere intellectueel eigendom? Geniet u dan dezelfde bescherming op Britse bodem?

Europese merknamen en Gemeenschapsmodellen

Eén van de gevolgen van de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, is dat Europese merknamen en modellen niet meer erkend worden in het VK. Belangrijk om te weten is dat de Europese merknamen en modellen die geregistreerd waren voor 31/12/2020 automatisch omgezet werden in Britse merknamen en modellen.

Indien het merk officieel geregistreerd is na 2020, dan moet u nog extra stappen ondernemen om uw merk te laten beschermen in het VK. Het opzoeken van uw merknaam is mogelijk via het Britse merknaamregister.  

Wat met nieuwe merknamen en modellen na Brexit? 

Die kan u onder dezelfde voorwaarden aanvragen bij het Britse Intellectual Property Office. Lees meer over de  aanvraagprocedure voor merknamen en modellen.
 

Patenten

Het Britse octrooirecht verschilt in grote mate van de EU-wetgeving. Slechts enkele aspecten – zoals het kader voor farmaceutische en agrochemische producten – komen overeen. Het VK bleef ook na de brexit lid van het European Patent Office (EPO), dat los van de EU functioneert.

Kortom, ook na Brexit blijft de regelgeving voor patenten  gelden. De bestaande systemen voor octrooiaanvragen en -bescherming blijven gewoon onafhankelijk van de EU-regeling functioneren, met alle huidige voorwaarden en eisen.

Lees meer over patenten in de post-brexitwereld.

Auteursrechten

Net als alle EU-lidstaten is het VK lid van verschillende internationale verdragen inzake auteursrecht (copyright) en soortgelijke rechten. Die verdragen staan los van het EU-lidmaatschap. Na de brexit blijft de bescherming van auteursrechten dus grotendeels ongewijzigd binnen deze verdragen.

Ontdek meer over auteursrechten na de brexit.

Deze fiche werd met zorg samengesteld op basis van de gegevens en documentatie die de Britse autoriteiten op het moment van schrijven beschikbaar stelden. Flanders Investment & Trade is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Check de website van de Britse overheid voor de recentste updates.

Ontdek al onze adviezen

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.