U bent hier

Exportvergunningen

Vlaamse exporteurs komen zelden in aanraking met uitvoerlicenties. De lijst met goederen waarvoor u zo’n exportvergunning nodig hebt, is dan ook eerder aan de korte kant.

Denk aan strategische goederen zoals wapens, munitie en ‘dual use’-producten voor civiel en militair gebruik. Idem dito voor de uitvoer van ongezette diamant naar markten buiten de EU, de zogeheten ‘derde landen’.

En voor enkele specifieke bestemmingen zoals Noord-Korea en Rusland gelden economische sancties en handelsembargo’s, waardoor een exportvergunning noodzakelijk wordt voor bepaalde producten.

Beperkte impact

Na de uittrede van het VK uit de EU blijft de context van exportvergunningen grotendeels ongewijzigd voor Vlaamse bedrijven, op een paar uitzonderingen na:

  • ongezette diamant;
  • goederen onder embargo;
  • strategische goederen zoals ‘dual use’-producten, civiele wapens en militair materieel.
Ongezette diamant

Exporteert u ongezette diamant naar de Britse markt? Zodra de Brexit een feit is, bent u verplicht om – net zoals voor andere landen buiten de EU – een vergunning aan te vragen bij de Algemene Directie voor Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie. Die aanvraag kan u eventueel ook via het Diamond Office in Antwerpen regelen.

Bovendien heeft de brexit mogelijk implicaties voor het Britse lidmaatschap van het Kimberley Process (KP). Dat is het internationale samenwerkingsverband om conflictdiamanten uit de handel te weren.

Naast onze FOD Economie telt de EU nog vijf andere communautaire autoriteiten die de KP-certificaten en verzegeling van ruwe diamant inspecteren. Een van die controlecentra bevindt zich in Londen. Of dat Londense centrum in de toekomst nog zal kunnen instaan voor de controle van diamanten die de EU binnenkomen of verlaten, hangt af van een eventuele erkenning door het Kimberley Process.

Ontdek meer over de inspectie van ongezette diamant.

Goederen onder embargo

Wat de uitkomst ook wordt, de kans is groot dat het VK de Europese beslissingen en verordeningen omtrent handelsembargo’s ook na de Brexit zal overnemen. Tijdens de overgangsperiode blijft de huidige Europese regelgeving van toepassing. Daarna zullen in het VK dezelfde beperkingen gelden als in de EU wat betreft export naar landen waarvoor economische sancties van kracht zijn.

Exporteert u via het VK naar een eindgebruikersbestemming met handelsbeperkingen? In dat (weinig waarschijnlijke) geval zijn er na de Brexit niet één maar twee uitvoervergunningen nodig: een Britse én een Europese. Uw klant of tussenpersoon zal dan mogelijk de Britse vergunning moeten aanvragen, terwijl u – als exporteur naar het VK – moet instaan voor het bekomen van de Europese uitvoervergunning.

Strategische goederen: ‘dual use’-producten, civiele wapens en militair materieel

Goederen voor tweeërlei gebruik – de zogeheten ‘dual use’-producten – kon u voor de Brexit zonder exportvergunning naar het VK en de rest van de EU uitvoeren, met uitzondering van bepaalde nucleaire en raketproducten.

Sinds 1 januari 2021  wordt het VK als ‘een derde land’ beschouwd. Het gevolg? Voor alle ‘dual use’-goederen die u naar de Britse markt overbrengt, zal u een exportvergunning moeten voorleggen, met in acht name van het Noord-Ierland protocol.

Sinds 1 januari 2021 is het VK (onverminderd de bepalingen van het Noord-Ierland protocol) toegevoegd aan de lijst van landen waarvoor de Europese uniale algemene uitvoervergunning EU001 geldt. Het gaat om een lijst van landen die door de EU worden beschouwd als bevriend en ongevoelig, zoals de Verenigde Staten en Canada.

  • Bedrijven die reeds geregistreerd zijn voor het gebruik van de uniale vergunning EU001, dienen geen bijkomende stappen te ondernemen.
  • Bedrijven die nog niet geregistreerd zijn voor het gebruik van de uniale vergunning EU001, en die gecontroleerde dual use producten verhandelen met het VK, vinden hier meer informatie op de website van de dienst Controle Strategische Goederen.

Exporteert u civiele wapens en militair materieel naar het VK, dan heeft u nu al een vergunning nodig. Voor dit soort goederen zal het effect van de Brexit dus beperkt zijn. Welis er sinds de Brexit een uitvoervergunning vereist  in plaats van een overbrengingsvergunning voor transacties van civiele vuurwapens of militaire goederen.

Meer weten?

Lees meer details over exportvergunningen op de website van de dienst Controle Strategische Goederen.

Ontdek al onze adviezen

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.