U bent hier

Exportvereisten dierlijke en plantaardige producten

Extra vereisten voor export dierlijke en plantaardige producten post-Brexit

Sinds de Brexit moeten Europese en Britse bedrijven douaneformaliteiten in acht nemen bij export over het Kanaal. Maar wat betekent dit voor uiterst specifieke goederen, zoals voeding en producten van dierlijke en plantaardige oorsprong?

Staat u als Vlaams bedrijf alleen in voor de Belgische exportformaliteiten, dan moet u voor bepaalde producten een sanitair of fytosanitair certificaat bezorgen aan uw Britse klant. De invoerder heeft dat document immers nodig om de Britse importformaliteiten af te handelen.

Brengt u de Britse importformaliteiten liever zelf in orde, bijvoorbeeld bij verkoop op basis van de ‘Incoterm Delivered Duty Paid’? Let dan goed op de praktische zaken hieronder.
 

Stapsgewijze invoering van nieuwe douaneformaliteiten 

De Britse overheid stelde de deadlines voor de nieuwe douaneformaliteiten de afgelopen jaren al een aantal keer uit. De huidige richtdatum voor nieuwe douaneformaliteiten bij export van dierlijke en plantaardige producten is december 2023. 

Deadline Wat verandert er: 
1 januari 2022
 • Een volledige Britse invoeraangifte werd verplicht: Britse importeurs kunnen niet langer gebruikmaken van de uitgestelde aangifte.

 • Voorgaande kennisgeving met IPAFFS werd verplicht voor onderstaande producten van dierlijke en plantaardige oorsprong.

 • Een (fyto)sanitair certificaat werd verplicht voor onder andere de volgende productcategorieën:
  -Levende dieren en vee
  -Verpotbare planten
  -Hoogrisicoproducten van dierlijke of plantaardige oorsprong
  (zowel voeding voor menselijke consumptie als dierenvoeding)
  -Sommige zaden 
  -Een aantal kleinere categorieën

31 oktober 2023

De invoering van (fyto)sanitaire certificaten voor producten van dierlijke en plantaardige oorsprong van middelhoog risico. De Britse overheid publiceerde eind april alvast een algemene lijst met productcategorieën van middelhoog risico waarvoor een gezondheidscertificaat nodig is. 
Modelcertificaten vindt u op deze pagina, de lijst met risicocategorieën vindt u hier.  

31 januari 2024

De start van fysieke controles op basis van risicoanalyse voor bepaalde producten van dierlijke en plantaardige oorsprong (middelhoog en hoog risico).

1 oktober 2024

De invoering van ‘safety and security (S&S) declarations’ en de introductie van een beperkte dataset bij de invoer van goederen. Vanaf dan wordt ook het UK Single Trade Window geïntroduceerd. 


Zo staat u in voor een volledige Britse invoeraangifte   

Stap 1: vraag het nodige certificaat aan bij het FAVV

Om een fytosanitair of gezondheidscertificaat te verkrijgen, moet u uw zendingen laten controleren door het FAVV, het federaal voedselagentschap voor de veiligheid van de voedselketen. Vraag deze controle aan vóór u uw Britse invoeraangifte indient en doe het tijdig: minstens 48 uur op voorhand – weekends en feestdagen niet meegerekend – bij de lokale controle-eenheid (LCE) van het FAVV in uw provincie.

Stap 2: breng de voorafgaande kennisgeving in orde

Meld op voorhand de komst van de goederen via het IPAFFS systeem. 

Let wel: de Britse invoerder moet zich vooraf registreren in deze systemen. Bepaal bovendien of u zelf een Brits adres zal opzetten of liever werkt met een in het VK gevestigde gemachtigd vertegenwoordiger om deze formaliteiten af te handelen.

Ontdek meer over de voorafgaande kennisgeving met (IPAFFS).

Stap 3: vervolledig de invoeraangifte

Voeg een scan toe van alle nodige documenten en het certificaat in het IPAFFS-systeem. Doe dit minstens 24 uur vóór aankomst van de goederen in het VK.
 


Wat met producten met een Europees plantenpaspoort?

Sommige planten, plantaardige producten of andere mogelijke dragers van schadelijke organismes mag u binnen de EU alleen verplaatsen mits een Europees plantenpaspoort. Een volledige lijst vindt u op de website van het FAVV, de bevoegde controledienst.

Voor de invoer van dergelijke goederen, is sinds 1 januari 2021 een fytosanitair certificaat nodig en moet u de bovenvermelde standaardprocedure volgen. Opgelet: deze goederen zullen een Brits plantenpaspoort nodig hebben bij verplaatsing binnen het VK. Door u te registreren bij APHA, kan u toelating krijgen om plantenpaspoorten uit te vaardigen. Meer info hierover vindt u op de website van de Britse overheid.
 


Wat met houten verpakkingsmateriaal? 

Sinds 1 januari 2021 is het gebruik van ISPM-15-paletten verplicht bij de handel van en naar het VK voor alle goederen. Ook ander houten verpakkingsmateriaal moet aan de ISPM-15-normen voldoen. Meer info hierover vindt u hier.
 


Wat met transport tussen de EU en Ierland over het VK? 

Ook wie over het VK naar de Ierse Republiek uitvoert, moet rekening houden met wijzigingen. Zo dient u uw goederen onder de regeling ‘douanevervoer’ te plaatsen om ze langs de landbrug te transporteren. Wel moet u eerst een ‘vergunning douanevervoer toegelaten afzender’ en een ‘vergunning douanevervoer toegelaten geadresseerde’ aanvragen.

Daarbij is er een specifieke transitregeling voor levende dieren en producten van dierlijke oorsprong zoals vlees en zuivelwaren. Worden die over een derde land, zoals het VK, naar een EU-land getransporteerd, dan komt er een extra administratieve controle op origine. In België vallen die controles onder het voedselagentschap FAVV.

Meer details over douanevervoer en de transitregeling leest u in dit Wereldwijs-artikel.
 


 

Andere veranderingen op de korte termijn

Labels van voorverpakte voeding

Verhandelt u voorverpakte voeding in het VK, dan volstaat het vanaf 1 januari 2024 niet meer om labels met enkel een EU-adres op uw producten te plaatsen. Op de labels moet dan een naam en adres staan van een verantwoordelijke Britse firma: een Britse invoerder of een Brits filiaal van een Belgische onderneming.

Verder geldt een uitzondering voor goederen die al op de markt zijn. Die mogen in omloop blijven zolang de voorraad strekt, ook al vermelden ze alleen een EU-adres.

Traceerbaarheid van biologische producten

Sinds 1 januari 2021 mag u nog altijd biologische producten vermarkten in het VK, mits certificatie en traceerbaarheid. Wel komt er een nieuw Brits systeem om ingevoerde producten te traceren. Het VK heeft sinds de Brexit immers geen toegang meer tot het Europese systeem (TRACES.NT).

Lees meer over organische voeding verhandelen in het VK.
 

Impact op de langere termijn

Verdeelde besluitvorming

Door de Brexit maakt het VK geen deel meer uit van de Europese dialoog en besluitvorming – en omgekeerd. Hoewel voedselveiligheid voor beide partijen een topprioriteit is, zullen de Europese en Britse voorschriften voor etikettering toch geleidelijk van elkaar beginnen af te wijken.

Exporteert u voedingswaren naar de Britse markt, volg dan de evoluties en onderzoeksprojecten binnen de Britse voedingsindustrie op de voet.
 

Consumentenvoorkeur en terminologie

Niet alleen liggen de voorkeuren van Britse en Europese consumenten soms ver uit elkaar, de lokale voedingsindustrieën lanceren ook uiteenlopende markt- en gebruikerstesten. Denk aan verschillen in de kleur of opmaak van verpakkingen.

Daarnaast is soms andere terminologie gangbaar. Een voorbeeld: wat u in het VK onder de noemer ‘milk chocolate’ verkoopt, mag u op het Europese vasteland niet altijd als ‘melkchocolade’ aan de man brengen. Of u die term mag gebruiken, hangt af van de hoeveelheid cacaopoeder in het product.

Belangrijk is om dergelijke verschillen op te volgen zodat uw bedrijf er behendig kan op inspelen. Ook een vinger aan de pols houden rond verpakking en etikettering is raadzaam. Onderhoud daarvoor nauwe banden met uw sectorfederatie in België of vraag advies aan BVI, het Belgische Verpakkingsinstituut.
 

Nuttige links

Dat de export en veiligheid van dierlijke en plantaardige producten complexe materie is, is een understatement. Naast het Brexit-team van Flanders Investment & Trade kan u voor meer details terecht op de websites van verschillende bevoegde instanties.

Check bijvoorbeeld de website van sectorfederatie Fevia voor meer informatie over voedselveiligheid. Of ga te rade bij het FAVV voor praktische details en adviezen rond gezondheidscertificaten en de bijbehorende controles.

De website van de Britse overheid biedt dan weer tal van inzichten over de invoer van:


 

Ontdek al onze adviezen

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.