U bent hier

Britse invoerformaliteiten

Vanaf 1 januari 2021 (daags na de brexit-overgangsperiode) komen er opnieuw douaneformaliteiten tussen de EU en het VK. Als Vlaamse exporteur moet u dan onder andere uitvoeraangiftes voorleggen en uw bedrijf identificeren bij de Belgische douane aan de hand van een EORI-nummer. Uw afnemer – de Britse importeur – staat in voor de invoerformaliteiten aan de overzijde van het Kanaal.

Behoudt u liever meer controle over het transport en de levering, dan kan u ook de Britse invoerformaliteiten voor uw rekening nemen. De Britse overheid publiceerde een stappenplan met wat u daarvoor moet doen. Hieronder zoomen we in op de belangrijkste praktische zaken en voorbereidingen die u in acht moet nemen.

Een Brits btw-nummer aanvragen

Om vanuit Vlaanderen naar het VK te exporteren, volstaat een Belgisch btw-nummer. De importeur zorgt dan voor de Britse btw-aangifte. Maar stel, u wil uw goederen tot aan de deur van uw klant leveren. Dan moet u ook de invoerformaliteiten vervullen en zelf de Britse btw betalen. Een btw-nummer in het VK aanvragen, is in dat geval raadzaam. Zo hoeft u de btw niet meteen bij aankomst van de goederen te betalen, maar kan u daarmee wachten tot de volgende btw-aangifte.

> Vraag hier uw Britse btw-nummer aan bij HM Revenu & Customs (HMRC)

Een Brits EORI-nummer regelen

Wie zelf de invoerformaliteiten in het VK wenst te verrichten, heeft behalve een Brits btw-nummer ook een Brits EORI-nummer nodig. Dat dient als identificatiebewijs tijdens de douaneprocedures aan de andere kant van het Kanaal. Een aanvraag indienen kan via het platform van de Britse douane.

Het is ook een optie om de aanvraag te laten verlopen via een Britse douanevertegenwoordiger.

Ontdek de uitgebreide lijst met Britse douanevertegenwoordigers.

Een duty deferment account opzetten

Wie regelmatig goederen in het VK invoert, doet er goed aan om een duty deferment account (DDA) op te zetten. Daarmee kan u de betaling van uw douanerechten, accijnzen, invoerrechten en btw bundelen en uitstellen tot de 15e van de maand die volgt op de fysieke invoer. Om een DDA op te starten, moet u eerst een duty deferment number (DDN) aanvragen bij de Britse douane.

> Lees meer over duty deferments accounts.

Britse invoeraangiftes indienen

Zodra u over een Britse EORI-nummer beschikt, kan u de nodige invoeraangiftes indienen bij de Britse douane via het CHIEF-systeem. De invoeraangifte kan deels vóór en deels na de aankomst van uw goederen in de Britse haven.

> Ontdek meer over CDS

Exportvergunningen toevoegen (indien nodig)

Voor bepaalde soorten goederen zal u bij de Britse invoeraangifte ook een exportvergunning moeten toevoegen. De lijst met dergelijke producten is gelukkig kort. Het gaat bijvoorbeeld om ongezette diamant en strategische goederen zoals wapens, munitie en ‘dual use’-producten. In specifieke gevallen zullen ook exportcertificaten nodig zijn, zoals fytosanitaire certificaten. Maar voor de meeste voedingsproducten en diervoeders van Belgische oorsprong zal geen gezondheidscertificaat nodig zijn.

Niettemin kan het voorvallen dat er voor de invoer van bepaalde producten specifieke modaliteiten gelden. Zo moeten bijvoorbeeld levende dieren en planten of andere producten mogelijk eerst langs een specifieke controlepost of ‘border control point’ (BCP) passeren voordat u ze op Britse bodem kan introduceren.

> Een overzicht van de specifieke vereisten per product vindt u hier.

Alle zendingen laten registreren

Voor elke zending die naar het VK vertrekt, dient uw transportfirma een digitaal formulier in te vullen in het Import Control System (ICS). Dat in te vullen formulier heet ‘Safety & Security Declaration’ of ‘Entry Summary Declaration’.

Vervoert u roll-on/roll-offgoederen – al dan niet begeleid – per ferry? Dan kan u dit formulier laten invullen tot twee uur voor aankomst in het VK. Voor transport via de Eurotunnel ligt de ultieme deadline op één uur voor aankomst aan de controlezone in Frankrijk.

De nodige bewijsstukken meegeven

Heeft u alle Britse invoerformaliteiten vervuld, dan moet de chauffeur die uw goederen naar het VK vervoert, dat ook kunnen aantonen aan de grens.

Daarvoor heeft de chauffeur één van deze twee bewijsstukken nodig:

  • een Master Reference Number (MRN) – deze referentie bewijst dat u de Britse invoerdeclaratie op voorhand heeft ingevuld;
  • het Britse EORI-nummer dat de invoerder heeft gebruikt bij het invullen van de invoerdeclaratie.

Waak er verder over dat de chauffeur over een internationaal rijbewijs beschikt of – indien nodig – een bijkomende licentie om in het buitenland de weg op te gaan. Transporteurs kunnen voor uitgebreide informatie terecht op de website van de Britse overheid.

“Wat met douanecontroles aan de Britse grens?”

De Britse regering zal vanaf 2021 douanecontroles introduceren in 3 fases: 

  1. Vanaf januari – Wie standaardgoederen importeert, moet basisgegevens beschikbaar houden voor de Britse douane en heeft 6 maanden om douaneaangiften in te vullen. De betaling van eventuele invoerrechten kan u uitstellen tot na de douaneaangifte. Naast accijnsgoederen zoals alcohol en tabak, worden meteen (fysieke) controles uitgevoerd op de import van risicovolle dieren en planten.
  2. Vanaf april – Voor de import van producten van dierlijke en plantaardige oorsprong is voorafgaande kennisgeving aan de douane en veiligheidsdocumentatie vereist.
  3. Vanaf juli – Ongeacht het soort goederen moet u op voorhand douaneaangiftes indienen, eventuele invoerrechten betalen en de nodige veiligheidsdocumenten voorleggen. Voor onder meer dierlijke, plantaardige en gezondheidsproducten zullen bovendien meer fysieke controles en/of monsternemingen plaatsvinden.

Vanaf 1 juli 2021 kunnen dus zowel standaardgoederen als gecontroleerde goederen in het VK worden ingevoerd. Qua werkwijze kunnen de Britse havens kiezen uit twee modellen:

  • het traditionele model van tijdelijke opslag (temporary storage), waarbij goederen die het VK binnenkomen tot 90 dagen aan de grens worden opgeslagen vóór u ze bij de douane aangeeft;
  • het nieuwe pre-lodgementmodel – waarbij u eerst een douaneaangifte moet indienen voor goederen die het VK binnenkomen vooraleer ze in de EU aan boord kunnen gaan.

Meer info vindt u onder ‘Border Operating Model’ op de website van de Britse overheid.

Steun voor Britse bedrijfstakken die douaneaangiftes vervullen

Heeft uw onderneming al minstens een jaar een bedrijfstak in het VK en zal het personeel er zelf de Britse douaneaangiftes afhandelen? Voor de bijbehorende personeelstraining en IT-aanpassingen komt u mogelijk in aanmerking voor subsidies van de Britse overheid:

personeelstraining – max. £ 2.250 per opleiding voor externe trainingen en max. £ 250 per medewerker per opleiding voor interne trainingen;
IT-aanpassingen – max. £ 200.000.

Surf naar het webportaal van de Britse overheid om alle voorwaarden te bekijken.

Meer weten?

Deze informatie werd met zorg samengesteld op basis van de gegevens en documentatie die de Britse autoriteiten op het moment van schrijven beschikbaar stelden. Flanders Investment & Trade is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Voor alle updates van de Britse overheid kan u terecht op de website van de Britse overheid.

Ontdek al onze adviezen

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.