U bent hier

Betalingsverkeer

Betalingen zijn complexe materie – en daar doet de brexit nog een schepje bovenop. De European Payment Council (EPC) nam daarom zijn voorzorgen door een transitieperiode te voorzien wat internationaal betalingsverkeer betreft. Tot 31 december 2020 blijven financiële transacties tussen Europese en Britse organisaties gevrijwaard. Maar wat daarna? Steven Uytterhoeven, specialist ter zake bij b2b-betalingsplatform Isabel 6, schijnt licht over de zaak.

Brits SEPA-lidmaatschap op de helling?

Vóór 31 december 2020 moet er een gedetailleerde overeenkomst op tafel liggen als basis voor een permanentere oplossing. De inhoud daarvan hangt af van het eventuele brexit-akkoord tussen de EU en het VK. De hamvraag luidt dus: blijft het VK al dan niet deel uitmaken van de SEPA-zone, het gemeenschappelijke eurobetalingsgebied of Single Euro Payments Area?

Optie 1 – Het VK blijft in de SEPA-zone

Slagen de Britten erin om een vrije handelsovereenkomst af te sluiten met de EU, dan kunnen ze hun positie in de SEPA-zone waarschijnlijk behouden. Alle betalingen in euro tussen landen die tot deze Single Euro Payments Area behoren, worden beschouwd als interne betalingen. Ze brengen dus geen extra transactiekosten met zich mee. Op basis van het wettelijke kader van de brexit-deal zal de EPC dan verder bepalen of het VK nog steeds aan de nodige criteria voldoet.

Optie 2 – Het VK stapt uit de SEPA-zone

Gooien het VK en de EU het niet op een akkoord, dan zullen de Britten een nieuwe aanvraag moeten indienen om in aanmerking te komen als SEPA-land. In dat geval moeten ze het evaluatieproces van a tot z opnieuw doorlopen. In tussentijd behoren ze niet tot de SEPA-zone en worden transacties van en naar het VK beschouwd als internationale betalingen – met de extra transactiekosten van dien.

5 praktische tips om uw betalingsverkeer voor te bereiden op de brexit

1. Denk aan de BIC-code

Contacteer nu al uw Britse leveranciers en vraag hun BIC-codes  op, voor het geval u in de toekomst een internationale identificatiemethode nodig hebt voor uw betalingen. De BIC (Bank Identification Code) is voor elke bank uniek en is de gemakkelijkste manier om een bank te identificeren.  Wil u graag ook uw uitgaande facturen op tijd betaald zien, vergeet dan niet uw eigen BIC-code te bezorgen aan uw klanten aan de overkant van het Kanaal.

2. Bepaal wie de bankkosten draagt

Vallen betalingen van en naar het VK niet meer onder de SEPA-regeling, dan krijgen zowel de begunstigde als de betaler transactiekosten aangerekend. Wil u niet voor deze kosten opdraaien, dan kan u die mee opnemen in uw factuur – tenminste, als uw zakenpartner daarmee akkoord gaat. Een klantvriendelijkere oplossing is om de kosten te delen.

3. Herbekijk uw doorlopende opdrachten

Het is raadzaam uw doorlopende betalingsopdrachten grondig onder de loep te nemen. Transacties van en naar het VK ondervinden mogelijk immers problemen vanwege ontbrekende gegevens die u vóór de brexit niet nodig had, maar daarna wel. Vraag de extra informatie tijdig op bij uw begunstigde of leverancier.

4. Stel uw domiciliëringsopdrachten op punt

Betalingen via domiciliëring zijn een categorie op zich. Binnen de SEPA-zone kan u probleemloos via domiciliëring betalen over landsgrenzen heen. Maar behoort het land van uw begunstigde niet tot de SEPA-zone, dan zijn dit soort betalingen wettelijk niet toegestaan. Valt het VK na de brexit uit de SEPA-zone, dan moet u dus uw betalingsflow aanpassen. Dat kan bijvoorbeeld door terug over te schakelen op facturatie via overschrijving.

5. Zet heldere afspraken op papier

Maak duidelijke overeenkomsten met uw Britse zakenpartners en laat die ook op papier zetten. Zo vermijdt u achteraf onaangename discussies over eventuele kosten en bijkomende verantwoordelijkheden omtrent het betalingsverkeer.

Meer weten?

Dit overzicht kwam tot stand in samenwerking met Isabel 6, een multibancair platform waarmee u al uw bankzaken kan regelen. Voor meer info over internationale betalingen en de impact van de brexit op uw betalingsverkeer, kan u terecht op: isabel.multibanking.eu/nl.

Ontdek al onze adviezen

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.