U bent hier

Belgische douaneformaliteiten

Door de Brexit verlaat het VK met de EU ook de interne markt. Het gevolg: tussen de EU en het VK zijn sinds 1 januari 2021 opnieuw douaneformaliteiten ingevoerd. Daardoor moet u voor zendingen naar het VK meer documenten voorleggen dan enkel een factuur.

Alleen al het aantal uitvoeraangiftes zal na de Brexit stijgen met maar liefst 47%, zo luidt de prognose van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A). Maar douaneformaliteiten houden nog veel meer in …

Investeer in kennisopbouw en ICT

Exportaangiftes opmaken en indienen. Goederen en documenten voorleggen voor controle. Invoerrechten of andere heffingen betalen. Handelspolitieke maatregelen toepassen, zoals quota’s, antidumpingrechten en oorsprongsmarkeringen ... Door de Brexit komen veel Vlaamse kmo’s voor het eerst met dit soort douaneformaliteiten in aanraking.

Om uw vuurdoop voor te bereiden, is het essentieel om nu al uw administratieve kennis bij te spijkeren en specifieke softwarepakketten uit te rollen. Organisaties zoals Syntra en Voka bieden cursussen aan om die knowhow intern op te bouwen. Onderstaande aspecten verdienen hierbij uw aandacht.

EORI-nummer

Vraag eerst uw EORI-nummer aan (Economic Operators’ Registration & Identification). Dit geldt als identificatiebewijs voor uw bedrijf tijdens douaneprocedures.

Een aanvraag indienen kan via de website van de FOD Financiën.

Uitvoeraangiftes

Stel, uw goederen staan na de Brexit klaar om naar het VK verscheept te worden. Vóór ze het douanegebied kunnen verlaten, moet u een uitvoeraangifte indienen via PaperLess Douane en Accijnzen (PLDA), het aangiftesysteem van de douane.

Beschikt u over de nodige achtergrondkennis en eigen douanesoftware? Dan kan u die klus zelf klaren. Is de aankoop van zo’n softwarepakket geen optie? Of heeft u de juiste knowhow niet in huis? Dan kan u de aangifte ook via een douanevertegenwoordiger laten regelen.

Btw

Ook na de Brexit hoeft u geen btw aan te rekenen op de verkoop van goederen die naar het VK worden verscheept. Maar om die vrijstelling te verantwoorden, zal u wel formeel moeten aantonen dat de goederen de EU-buitengrens zijn overgestoken. Dit kan u doen via een gevalideerd uitvoerdocument of een alternatieve bewijsvoering van de douaneaangifte. 

Leer meer over de btw-procedure na de Brexit.

Accijnzen

De Brexit brengt ook extra procedures met zich mee voor de export van accijnsgoederen zoals alcohol en tabak. Bovenop de EMCS-formaliteiten die u nu al toepast voor de controle van accijnsbewegingen, moet u ook uitvoeraangiftes indienen in het PLDA-aangiftesysteem.

Cruciaal is dat u de informatie-uitwisseling tussen beide systemen naadloos op elkaar afstemt door uw administratieve en IT-processen aan te passen. Ook hiervoor kan u een douanevertegenwoordiger in de arm nemen.

Let wel: het opmaken van elektronische administratieve documenten (e-AD’s) voor accijnsgoederen onder schorsing van betaling kan u niet uitbesteden. Daar moet u zelf voor instaan vanuit uw belastingentrepot. Duidelijk communiceren met uw douanevertegenwoordiger is in dat geval essentieel om alle administratieve processen op elkaar af te stemmen.

Ontdek alles over accijnzen na de brexit.

Wenst u de douaneformaliteiten liever uit te besteden?

Vlaanderen telt honderden douanevertegenwoordigers die u praktisch kunnen ondersteunen met:

  • het vervullen van alle douaneformaliteiten voor uw exportactiviteiten;
  • het nagaan van eventuele invoertarieven voor uw goederen;
  • een inschatting van de kosten die de extra douaneformaliteiten met zich mee zullen brengen.

Ontdek de volledige lijst met erkende douanevertegenwoordigers.

Wat met invoerrechten en oorsprongsbewijzen?

Dankzij het akkoord tussen het VK en de EU worden importheffingen na de Brexit vermeden voor goederen van EU- of VK-preferentiële origine. Om van nultarieven te kunnen genieten, is voor export naar het VK voortaan een oorsprongsverklaring vereist. Hiermee geeft u aan in welk land uw product is gemaakt. Lees hier hoe u kan de EU-preferentiële origine van uw goederen kan aantonen. 

Meer weten?

Surf naar de website van de FOD Financiën voor een overzicht van alle douaneformaliteiten.

Ontdek al onze adviezen

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.