U bent hier

Arbeidsrecht: hr na de brexit

Nu de brexit een feit is, loopt er een overgangsperiode waarbij er tot 31 december 2020 niets verandert voor Europese burgers en bedrijven die werkzaam zijn in het VK. Maar daags na de overgangsperiode – dus vanaf 1 januari 2021 – stopt het vrij verkeer van personen van en naar het Britse grondgebied en komt er een nieuw migratiesysteem in het VK.

Waar moet u rekening mee houden als u Vlaamse personeelsleden in dienst heeft in het VK of als u Vlaamse medewerkers naar het VK detacheert? En wat als u Britse medewerkers tewerkstelt onder een lokaal contract? We doen de verschillende scenario’s voor u uit de doeken.

Scenario 1: uw bedrijf heeft een vaste Vlaamse medewerker in dienst in het VK

Uw Vlaamse medewerkers die voor 31 december 2020 al in het VK wonen en werken, kunnen zich aanmelden voor een zogenaamde ‘settled status’. Dit geeft hen de mogelijkheid om een permanente verblijfs- en werkvergunning te verkrijgen. De Britse overheid publiceerde ondertussen een ‘statement of intent’ en documenten over hoe die ‘settled status’ verkregen kan worden.

> Ontdek meer over de ‘settled status’.
> Ontdek de volledige ‘statement of intent’ over de ‘settled status’.

Scenario 2: uw bedrijf detacheert regelmatig Vlaamse medewerkers voor een tijdelijke tewerkstelling in het VK

Voor deze groep is de impact het grootst:

  • Vlaamse medewerkers in het VK kunnen onder zowel de Belgische als de Britse socialezekerheidswetgevingen vallen, waardoor twee keer verschuldigde bijdragen mogelijk zijn.
  • Het ‘vrij verkeer van werknemers’-principe is niet langer geldig, dus uw Vlaamse medewerker moet in bepaalde gevallen zowel een arbeids- als een verblijfsvergunning aanvragen. Via deze tool kan u nagaan of u een visum nodig heeft.
  • Zolang de medewerker in het VK is, gelden Britse loon- en arbeidsvoorwaarden, waardoor hij of zij mogelijk de huidige Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden verliest.
  • U moet mogelijk een dubbele payroll voor uw medewerker voorzien: een Vlaamse en een Britse.
Nieuw ‘points-based’ migratiesysteem

Vanaf 1 januari 2021 geldt er een nieuw migratiesysteem voor wie op Britse bodem werkt. Kort samengevat zijn dit de belangrijkste regels:

  • Voor een periode van minder dan 6 maanden kunnen Europese burgers in de meeste gevallen vrij naar het VK afreizen als bezoekers. Bijvoorbeeld om te vergaderen, onderhandelingen te voeren, contracten te ondertekenen, onderzoeksresultaten te presenteren, kennis te delen, samen te werken met Britse bedrijven, klantensupport te bieden enzovoort. Lees op deze pagina van de Britse overheid aan welke voorwaarden u moet voldoen. 
  • Voor een periode van meer dan 6 maanden, moeten EU-burgers via een online dienst aantonen dat ze het recht hebben om te werken in het VK. Via deze tool kan u nagaan of u een visum nodig heeft. Een overzicht van de verschillende arbeidsvergunningen vindt u hier
  • Wie in het VK aan de slag wil, zal moeten bewijzen dat hij of zij over specifieke expertise beschikt die schaars is op de lokale arbeidsmarkt. De Britse overheid zal buitenlandse kandidaten punten toekennen op basis van hun vaardigheden, kwalificaties en inkomen. Alleen wie minstens 70 punten behaalt, komt in aanmerking om in het VK te werken.

Wil u als Vlaamse werkgever vanaf 2021 een EU-onderdaan in het VK tewerkstellen, dan moet u eerst een erkenning aanvragen. Zodra u die erkenning op zak heeft, is ze vier jaar geldig en kan u een visum voor uw medewerker krijgen. Tenminste, op voorwaarde dat de werknemer in kwestie over schaarse kwalificaties beschikt én een hoog loon krijgt.

> Lees meer over het nieuwe migratiesysteem.

Scenario 3: uw bedrijf heeft Britse medewerkers in het VK onder een lokaal contract

Deze medewerkers blijven onder de Britse sociale wetgeving vallen. Voor hen verandert er in principe dus weinig of niets. Wil u hen echter permanent of tijdelijk in Vlaanderen tewerkstellen? Dan zullen zij een Belgische verblijfs- en werkvergunning nodig hebben voor een langdurig verblijf of de Belgische regels voor detachering volgen in geval van tijdelijke tewerkstelling.

Begin uw brexitvoorbereiding met deze concrete tips

  • Maak een overzicht van uw medewerkers en neem daarin hun plaats van tewerkstelling, statuut en nationaliteit op.
  • Overweeg permanente plaatsing of een lokale medewerker in plaats van detachering.
  • Neem ook de toekomstplannen van uw bedrijf mee in uw overweging.

Meer weten?

Deze informatie werd samengesteld in samenwerking met SD Worx en op basis van aankondigingen van de Britse overheid. Voor meer inzichten omtrent de gevolgen van de brexit op arbeidsrecht, kan u terecht op de website van FOD Werkgelegenheid. Meer details over de impact van de brexit op de sociale zekerheid vindt u op de website van FOD Sociale Zekerheid.
 

Ontdek al onze adviezen

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.