U bent hier

6 tips om uw bedrijf klaar te stomen voor de brexit

Een glazen bol om de impact van de brexit tot in de puntjes in te schatten, hebben we jammer genoeg niet. Wel tekenen zich een aantal belangrijke aandachtspunten af. We delen graag 6 concrete manieren om uw exportactiviteiten voor te bereiden op de brexit.

Stel een brexit-verantwoordelijke aan om deze punten concreet uit te werken. En doe de Brexit Impact Scan om een beeld te krijgen op welke aspecten van uw business de brexit een impact kan hebben.

1. Breng het kostenplaatje in kaart

Op basis van uw huidige transacties met het VK kan u de extra kosten in kaart brengen die de brexit mogelijk met zich meebrengt. Wat kost een douane-uitklaring in België en een douane-inklaring in het VK?

Maar ook: moet u IT-infrastructuur opzetten of aanpassen? Opleidingen volgen? Logistieke veranderingen aanbrengen? Een bufferstock aanleggen? Enzovoort. Zo kan u cashflowvoorspellingen doen en de nodige financiële middelen aanleggen. De vraag is in hoeverre u deze meerkost kan doorrekenen aan de klant.

Wenst hierbij externe hulp in te schakelen? Ga na of u in aanmerking komt voor subsidies via de KMO-portefeuille van VLAIO.

2. Ga het mogelijke effect van invoerrechten na

Gooien de EU en het VK het niet op een akkoord, dan komen er invoerrechten. In dat geval worden de tarieven van ‘meest begunstigde natie’ van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) aangerekend.

Wil u het zekere voor het onzekere nemen? Probeer dan een inschatting te maken van de impact van dit scenario op uw prijzen en verkoop, en neem dit mee in uw cashflowanalyse.

Enkele bijkomende vragen die u daarbij het best in het achterhoofd houdt:

  • uit welke hoek ervaart u het meest concurrentie: lokaal, Europees of globaal?
  • in hoeverre is het VK afhankelijk van import voor uw aanbod?
  • kan de meerkost worden doorgerekend op de factuur van uw eindklant?

3. Bepaal of u zich moet indekken tegen wisselkoersrisico’s

Door de brexit is het Britse pond volatieler geworden, waardoor u met hogere wisselkoersrisico’s wordt geconfronteerd. Gelukkig kan u die op verschillende manieren het hoofd bieden. Onderhandel bijvoorbeeld contracten in euro met uw Britse klanten. Of probeer een wisselkoersclausule te voorzien, zodat u prijsaanpassingen kan doorvoeren.

Is dat alles niet mogelijk, ga dan na bij uw bank of een termijncontract of andere financiële instrumenten een must zijn voor uw business. Het antwoord is zeker niet altijd ja. Neem dit mee op in uw cashflowanalyse.

4. Volg de wereld van verpakkingen, normen en certificering op de voet

Verwacht wordt dat impact van de brexit op het vlak van normen en verpakkingsvoorschriften in eerste instantie beperkt zal zijn. Maar na verloop van tijd kunnen de Europese en Britse ontwikkelingen in deze domeinen wel van elkaar beginnen af te wijken.

Houd daarom een vinger aan de pols via uw beroepsfederatie. Of ga te rade bij overkoepelende organisaties zoals het NBN (het Belgische Bureau voor Normalisatie) en het BVI (het Belgische Verpakkingsinstituut).

Informeer u bovendien tijdig over de mogelijke extra kosten voor certificering en testen na de brexit. Breng die mee in kaart in uw cashflowanalyse.

5. Neem uw bestaande contracten onder de loep

Lees al uw bestaande contracten na om onaangename verrassingen te vermijden. Vergewis u ervan dat alles wat erin staat ook werkbaar is voor uw bedrijf. Ga na of het noodzakelijk is om uw handelscontracten te heronderhandelen met uw afnemers in het VK.

Wordt het onredelijk om uw contractuele verplichtingen na te komen? Veranderen de oorspronkelijke voorwaarden te ingrijpend? Win professioneel advies in over wat u kan doen.

6. Diversifieer (indien nodig) uw exportactiviteiten

Vormt het VK een van de belangrijkste markten van uw bedrijf? U bent verre van alleen. De Britse markt is dan ook de op drie na grootste bestemming van Vlaamse exporteurs. Wie in grote mate afhankelijk is van export naar het VK doet er goed aan om alternatieve markten te onderzoeken.

FIT neemt graag samen met u de diversificatiemogelijkheden voor uw bedrijf onder de loep. Vergeet niet na te gaan voor welke subsidies u eventueel in aanmerking komt om u hierbij te ondersteunen.

Ondersteuning nodig?

Neem contact op met FIT voor gratis brexit-advies op maat en doe de brexit-scan.

Ontdek al onze adviezen

Hoe kan u zich optimaal voorbereiden op de brexit? Ontdek het in onze aandachtspunten voor Vlaamse exporteurs:

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.