U bent hier

Nieuws

Handeldrijven met het VK is er niet makkelijker op geworden. Gelukkig zijn er heel wat digitale hulpmiddelen die uw administratie en exportproces voor goederen, diensten en e-commerce vereenvoudigen. Van handelsformaliteiten nakomen tot optimaliseringen van uw processen – ontdek alle opportuniteiten die digitalisering brengt in deze reeks infosessies.

Na 5 opeenvolgende maanddalingen sinds februari 2023 en een bijzonder zwak tweede kwartaal (-11,5%) verzeilde de Vlaamse export tijdens de eerste jaarhelft in de rode cijfers (-5,95%). Ook de invoer had al twee kwartalen lang negatieve cijfers laten noteren, waardoor ook die medio 2023 al 7,33% achteruit was gegaan.

NBB-cijfers voor juli 2023 - net uit - blijken geen soelaas te brengen, want die geven aan dat de Vlaamse export verder wegzakt (-14,7% voor juli en -7,85% over de periode januari tot juli 2023). Meer zelfs: in een provisoire raming voor augustus ziet de NBB het nog somberder in en begroot voor die maand de daling van van de (Belgische) export op -21,3% en zelfs -28% voor de import.

Maar voor alle duidelijkheid: in de analyse hierna, hebben we het voorlopig nog even over de Vlaamse handelscijfers tot juni 2023. 

Op woensdag 5 april publiceerde de Britse overheid het ontwerp voor het Border Target Operating Model (TOM). Dit document stelt een nieuwe aanpak voor op vlak van veiligheidscontroles of ‘safety and security declarations’ (van toepassing op alle invoerprocessen) en sanitaire en fytosanitaire controles (van toepassing op de invoer van levende dieren, dierlijke producten, planten en plantaardige producten) aan de grens. Dit zijn de belangrijkste deadlines. 

In de maand november organiseert VLAIO zitdagen in elke provincie om de Brexit-subsidies toe te lichten. Als ondernemer kan u rechtstreeks in gesprek gaan met een VLAIO adviseur die voor u nagaat of u financiële ondersteuning van het Brexit Adjustment Reserve kan genieten. U vindt hier ook de FIT Brexit-adviseurs, die u kunnen helpen met uw vragen rond export naar het VK.

Vanaf 1 januari 2023 heeft u UK Conformity Assessed (UKCA) Marking nodig om bepaalde producten te exporteren naar Groot-Brittannië. Producten waarvoor u voordien enkel CE-markering nodig had, hebben vanaf 1 januari 2023 deze nieuwe markering nodig om toegelaten te worden op de Britse markt.

Pagina's