U bent hier

Wat is de slaagkans van mijn internationale projecten? Doe de EXPORTmeter

Is uw bedrijf klaar om internationaal te ondernemen? Heeft uw onderneming zwakke plekken die een exporttoename in de weg kunnen staan? Of bent u benieuwd hoe u zich moet organiseren om meer en beter te exporteren? De EXPORTmeter meet de slaagkansen van uw internationaal project. Via de EXPORTmeter krijgt u een professionele kijk op uw bedrijf en uw processen en kent u meteen het exacte exportgehalte van uw bedrijf. Het zorgt voor een stevige basis voor internationaal succes. Contacteer onze kantoren in de provincie indien u de EXPORTmeter -gratis- wil laten afnemen bij uw bedrijf.

Wat is de EXPORTmeter?

Internationaal ondernemen heeft een impact op uw totale bedrijfsvoering. Daarom neemt de EXPORTmeter de hele bedrijfsorganisatie onder de loep. Het resultaat is een objectief beeld van uw organisatie en processen. En de mate waarin uw exportplannen haalbaar zijn. De EXPORTmeter kan dienen als sturingsinstrument voor uw totale strategie – ook op uw thuismarkt.

De EXPORTmeter biedt u heel wat voordelen:

  • U krijgt een objectief beeld van de sterktes en zwaktes van uw bedrijf
  • U ontvangt een concreet actieplan met verbeterpunten, tips, aanbevelingen …
  • U krijgt snelle en gefundeerde feedback van onze experts in internationaal ondernemen.
  • U hoeft slechts enkele uren van uw kostbare tijd vrij te maken voor de afname van de EXPORTmeter en de bespreking van de resultaten
  • U krijgt een gedocumenteerd en vertrouwelijk verslag. Enkel u en de Adviseur Exportvaardigheden hebben inzage in het rapport
  • De dienstverlening van Flanders Investment & Trade is gratis.

De EXPORTmeter gaf ons een zeer volledig beeld van alle aspecten die met export hebben te maken. Veel van de zaken die naar boven kwamen, wisten we onbewust wel, maar kregen hernieuwde aandacht. Andere topics waren aan onze aandacht ontsnapt. Als we die niet tijdig hadden bekeken, had dat zeker risico’s ingehouden." - Frans Vanhaelewijck, CEO en zaakvoerder TenForce

Hoe werkt de EXPORTmeter?

De EXPORTtmeter wordt in twee fases afgenomen:

  1. Eerst heeft u een diepgaand gesprek met onze Adviseur Exportvaardigheden. Daarbij hoort een uitgebreide vragenlijst die specifieke domeinen behandelt
  2. Op basis daarvan krijgt u – dankzij het gebruik van gespecialiseerde software – snel een beeld van uw exportprofiel. We lichten die resultaten gedetailleerd toe en stellen een actieplan op. Dat bevat onder meer tips, aanbevelingen over methodes, processen en best practices voor een stevige exportbasis, en richtlijnen over hoe u die kan implementeren. Bovendien wordt tijdens dit tweede gesprek het belang van deze tips verduidelijkt en vertaald naar uw bedrijfssituatie.

De EXPORTmeter was een uiterst relevant referentiepunt. Zelf zijn we elke dag bezig met operationele zaken, waardoor het moeilijk is om the bigger picture te blijven zien. Met de EXPORTmeter vindt een objectieve momentopname plaats. Deze externe helikopterblik op al onze exportactiviteiten, door een partij die over heel wat knowhow beschikt, laat ons toe te kijken hoever we staan in vergelijking met andere ondernemingen.” - Greta Van Diest, Export Manager Vadigran

Voor producerende én dienstverlenende bedrijven

Omdat de internationale activiteiten van dienstverlenende bedrijven anders zijn dan die van klassieke productiebedrijven, ontwikkelden we een afzonderlijke EXPORTmeter voor beide categorieën. Bij dienstverlenende bedrijven ligt de nadruk bijvoorbeeld meer op de dynamiek en de motivatie van de medewerkers.

De aanpak van de EXPORTmeter is echter dezelfde.

Productiebedrijven Dienstverlenende bedrijven
De EXPORTmeter meet prestaties in: De EXPORTmeter meet prestaties in:
aankoop aankoop
verkoop & orderbehandeling verkoop & orderbehandeling
planning & productie performantie
marktonderzoek, marketing en klanten marktonderzoek, marketing en klanten
magazijn & distributie personeelsorganisatie
personeelsbeheer & bedrijfsleiding bedrijfsleiding
onderzoek & ontwikkeling onderzoek & ontwikkeling

Interesse? Wil u gebruik maken van de EXPORTmeter?

Als u wenst gebruik te maken van de EXPORTmeter of u wil meer informatie, contacteer onze kantoren in de provincie.

Meer weten over "Al exportervaring?"

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.