U bent hier

Aanbesteding Israel Railways voor frictie buffer stops, vaste buffer stops en remwielstop sets

Israel Railways heeft een aanbesteding gepubliceerd voor de productie en levering van frictie buffer stops, vaste buffer stops en remmende wielblokkeringen.
Voorwaarden voor deelname aan de aanbesteding zijn:

  • De bieder moet zowel fabrikant als leverancier zijn van de voorgestelde buffer stops.
  • De bieder heeft vanaf 2010 tot aan de uiterste indieningsdatum ten minste 26 frictie buffer stops gefabriceerd en geleverd aan ten minste één spoorbedrijf.
  • Minstens één van de 26 frictie buffer stops met hydraulische elementen moet aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:
    - Totale stopmassa gelijk aan of groter dan 1500 ton;
    - In staat om een trein met een snelheid van ten minste 10 km/u en een maximale bewegingsafstand van 15 meter veilig tot stilstand te brengen.

Voor meer details en voorwaarden, zie bijlage.
Alle offertes moeten uiterlijk op 26 augustus 2020 worden ingediend.

Documenten

Agreement.pdf (PDF – 541 kB)
Technical Specifications.pdf (PDF – 1 MB)

Israel Railways

Onderafdeling
Procurement & Contracting Division
Adres
Yoseftal 1
Lod 7136801
Israël
E-mailadres
MIRELAH@rail.co.il
Website
https://www.rail.co.il/en/about

Contactpersoon

Ms. Mirela Halfim
E-mailadres
mirelah@rail.co.il
Taal
Engels