U bent hier

Douanevergunningen na de brexit

Door de brexit zullen bedrijven die goederen verhandelen tussen het VK en Europa nieuwe douaneformaliteiten moeten doorlopen: een vertragende factor om rekening mee te houden. Gelukkig kan uw bedrijf tijd én geld besparen met de juiste douanevergunningen op zak. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste vergunningen voor bedrijven die handel voeren met het VK.

Vergunning Passieve Veredeling (PV)

Met een vergunning Passieve Veredeling (PV) voert u goederen uit om die buiten het douanegebied van de EU te bewerken, verwerken of herstellen. Het eindproduct kan u opnieuw binnen de Europese markt in het vrije verkeer brengen, met gehele of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten. Sowieso betaalt u alleen invoerrechten op de meerwaarde van het veredelde product. Er zijn echter geen invoerrechten in het spel in het geval van:

  • herstellingen door een contractuele of wettelijke garantieverplichting;
  • een fabricagefout;
  • een materiaalfout.

Deze vergunning is vijf jaar geldig en vooral nuttig voor bedrijven die (een deel van) hun productie in het VK onderbrengen.

Vergunning Actieve Veredeling (AV)

Via de regeling Actieve Veredeling (AV) voert u goederen in van buiten de EU om ze te bewerken, verwerken, herstellen of gebruiken, zonder dat u invoerrechten hoeft te betalen. Brengt u de ‘veredelde’ eindproducten in het vrije verkeer binnen de Europese markt, dan betaalt u wel invoerrechten. Voert u het eindproduct echter uit buiten de EU, dan bent u daarvan vrijgesteld.

Kortom, deze vergunning is vooral voordelig voor bedrijven die hun grondstoffen van buiten de EU importeren en hun eindproduct uitvoeren naar het VK. De regeling Actieve Veredeling is vijf jaar geldig.

Vergunning douane-entrepot

Deze vergunning is enkel van toepassing op goederen waaraan niets wordt gewijzigd. Met de regeling douane-entrepot mag uw bedrijf geïmporteerde goederen opslaan in een goedgekeurde ruimte onder toezicht van de douaneautoriteiten. Invoerrechten, btw en andere heffingen moet u pas betalen wanneer u de goederen ophaalt uit het douane-entrepot en op een bestemming levert binnen de EU. Zijn uw goederen niet voor een EU-markt bestemd, bijvoorbeeld het VK na de brexit? Dan zijn deze heffingen niet van toepassing.

Om een vergunning douane-entrepot te verkrijgen, moet u ook steeds uw goederen en de bijbehorende administratie ter beschikking kunnen stellen van de douane voor een eventuele controle.

Carnet ATA

Het carnet ATA is een internationale conventie voor de tijdelijke uitvoer van goederen. Ze moeten dus naar België terugkeren. Vóór uw vertrek vraagt u een carnet ATA aan voor de goederen die u wil meenemen en betaalt u de borgstelling. Het is ook mogelijk om een deel van de goederen lokaal te verkopen, maar dan moet u de correcte regularisatieprocedures volgen, zoals:

  • in het VK: een invoeraangifte laten opmaken, douanerechten en btw betalen op de goederen die in Engeland blijven en dit laten attesteren op het carnet ATA;
  • in België: a posteriori een definitieve uitvoeraangifte opmaken voor het deel van de goederen die verkocht werden in het VK, na terugkeer in België. Verder een douaneaangifte opmaken voor de goederen die u weder invoert in België en dit laten attesteren op uw carnet ATA. Op die manier wordt uw carnet ATA "gezuiverd" en krijgt u de waarborg terug.

Het carnet ATA is telkens een jaar geldig in 74 landen, waaronder het VK. Het is dus een interessant instrument voor bedrijven die bijvoorbeeld regelmatig deelnemen aan beurzen of op prospectie gaan in het VK. Een belangrijk verschil met andere vergunningen is dat het carnet ATA niet wordt verstrekt door de douane, maar door een Kamer van Koophandel. In tegenstelling tot de gratis douanevergunningen, moet u voor een carnet ATA betalen. Meer informatie vindt u op de website van VOKA: www.voka.be/diensten/ata-carnet.

Tip

Het overzicht van alle landen waar het carnet ATA geldig is, alsook de lijst van toegestane en uitgesloten goederen, vindt u op de website van de FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane (onder de noemer ‘tijdelijke uitvoer met commercieel karakter – carnet ATA’).

 

Ontdek al onze tips

Hoe kan u zich verder nog voorbereiden op de brexit? Ontdek het in onze andere aandachtspunten voor Vlaamse exporteurs:

Publicatie: 'BREXIT - een stand van zaken'


Download de publicatie

Deze webpagina kwam tot stand in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Financiën.

Surf naar de website van de FOD Financiën voor meer gedetailleerde informatie.