U bent hier

Klachten over de werking van Flanders Investment and Trade

Heeft u een probleem met de werking en dienstverlening van Flanders Investment & Trade?

Leg uw probleem of situatie voor aan de betrokken dienst of uw contactpersoon van Flanders Investment & Trade. Indien u geen contactgegevens hebt, kunt u gebruik maken van het klachtenformulier hieronder en uw probleem schriftelijk voorleggen aan de klachtenbehandelaar van Flanders Investment & Trade. We zullen er alles aan doen om via overleg tot een goede oplossing te komen.

Uiterlijk binnen de 10 kalenderdagen krijgt u een schriftelijke ontvangstmelding per brief of e-mail. Na ontvangst zullen we uw klacht onderzoeken en u een antwoord aanbieden binnen de 45 kalenderdagen.

Klachtenformulier:

Uw contactgegevens
Uw klacht

Bent u ook niet tevreden met het antwoord van de klachtenbehandelaar of u ontving niet tijdig een antwoord, dan kan u met uw klacht nog terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst. Overzicht van de klachtenprocedure bij de Vlaamse overheid.