U bent hier

Seminarie / Infosessie ‘Publieke investeringen in de groene economie buiten de EU’

Deelnemen aan openbare aanbestedingen in het buitenland is een hele uitdaging, zeker buiten de Europese Unie. Nochtans is dit niet onmogelijk mits een goede voorbereiding.

In 2022 brengt FIT, onder de paraplu van het Europese Goose project, de markt van de openbare aanbestedingen in een aantal doellanden onder de aandacht. Daarnaast focussen we ook op een aantal sectoren, zoals slimme steden, groene economie, ICT en gezondheid.

Nadat we eerder online de doellanden toelichten (Japan, Vietnam, Colombia, Chili, Noorwegen en Servië), organiseren we nu een aantal sectorale webinars. Op 13 december e.k., om 10.00 uur, belichten we het thema “publieke investeringen in de groene economie buiten de EU”.

We belichten de opportuniteiten en bijzonderheden van de publieke investeringen die als doel hebben landen, regio’s en steden buiten Europa klimaatresistent te maken en te verduurzamen, en vertellen u hoe u tewerk gaat om een lokale partner te vinden.

Wat
Seminarie / Infosessie
Doelsector
Bouw, consultancy en diensten, energie, ict, milieu en overheid
Wanneer
Dinsdag 13 december 2022
Waar
Online
Wie kan deelnemen
Alle geïnteresseerden.
Organisatie
Flanders Investment & Trade

Het Goose project, waar FIT deel van uitmaakt, kan u ter hulp komen om uw deelname aan aanbestedingen buiten de Europese Unie op te starten of te stroomlijnen.

De doellanden zijn Chili, Colombia, Noorwegen, Servië, Japan en Vietnam. Dit zijn alle landen buiten de Europese Unie waar de Commissie een vrijhandelsakkoord mee heeft afgesloten. De doelsectoren zijn groene economie, ICT, "slimme" steden en (digitale) gezondheidszorg.

Goose wordt door de Europese Commissie gefinancierd en voorziet unieke diensten voor Vlaamse bedrijven:

  • we nodigen u uit zich te registreren en informeren op onze Goose website (u kan bv. na registratie alle voorbij webinars opnieuw bekijken en er de presentaties van downloaden),
  • we maken een keuze uit de aanbestedingen die mogelijkheden bieden voor onze Vlaamse bedrijven,
  • we bieden achtergrondinformatie over de specifieke context van de doellanden en doelsectoren,
  • we wijzen u de weg naar lokale partners, die onontbeerlijk zijn als u wil deelnemen aan openbare aanbestedingen buiten Europa,
  • we bieden u gericht advies en begeleiding en organiseren de komende jaren zendingen tijdens dewelke B2B met lokale partners en B2G met lokale publieke aankoopagentschappen worden voorzien.

Bijkomende informatie

Nog vragen?

Contacteer Malin Johan:
E: johan.malin@fitagency.be
T: +32 2 504 87 58

Schrijf u ook in voor

Deelnemen aan openbare aanbestedingen in het buitenland is een hele uitdaging, zeker buiten de Europese Unie. Nochtans is dit niet onmogelijk mits een goede voorbereiding. In 2022 brengt FIT, onder de paraplu van het Europese Goose project, de markt van de openbare aanbestedingen in een aantal doellanden onder de aandacht. Daarnaast focussen we ook op een aantal sectoren, zoals slimme steden, groene economie, ICT en gezondheid. Nadat we eerder online de doellanden toelichten (Japan, Vietnam, Colombia, Chili, Noorwegen en Servië), organiseren we nu een aantal sectorale webinars. Op 26 januari e.k., om 10.00 uur, belichten we het thema “publieke investeringen in de ICT sector”. We belichten de opportuniteiten en bijzonderheden van de publieke investeringen die als doel hebben de digitalisering van landelijke, provinciale en stedelijke/landelijke overheden, en vertellen u hoe u tewerk gaat om een lokale partner te vinden.
Doelsector
Consultancy en diensten, financiële diensten, ict, onderwijs en overheid
Wanneer
Donderdag 26 januari 2023
Waar
Online
Organisatie
Flanders Investment & Trade