You are here

Branding toolkit

Hier vind je de branding tools en guidelines die de sterktes van economisch Vlaanderen in de verf zetten. De content voor de tools werd door het middenveld aangeleverd in cocreatiesessies met actoren uit het middenveld. Verdeeld over de 5 sterke sectoren binnen Vlaanderen, bieden wij alle belanghebbende deze tools aan zodat ze gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van de eigen invest-of exportmarketing. Hoe meer er met een zelfde boodschap naar het buitenland kan gesproken worden, hoe sterker de boodschap en onze sterktes zullen overkomen.